Most Valuable Nation Brand 2019 ประเทศที่มูลค่าแบรนด์สูงที่สุดของปี 2019

ประเทศที่มูลค่าแบรนด์สูงที่สุดของปี 2019

ใครจะคิดว่าประเทศเองก็มีแบรนด์ และยังสามารถวัดมูลค่าแบรนด์ และความแข็งแรง (Brand Valuation) ได้อีกด้วย

ในปี 2019 ที่ผ่านมา Brand Finance ได้มีการวิจัยเรื่องประเทศที่มีมูลค่าแบรนด์ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งผลวิจัยนี้เป็นส่วนผสมระหว่าง 3 หลักสำคัญที่จะมาเป็นปัจจัยการคิดคะแนนความแข็งแรงของประเทศ ได้แก่

1. ด้านการลงทุน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงการลงทุนในการพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ เช่น ลงทุนด้านการศึกษา เทคโนโลยี นวัตกรรม

2. ด้านสังคม ซึ่งคือผลของการจัดการคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยของผู้คน และการคอรัปชั่น

3. ด้านสินค้าและบริการ ซึ่งแบ่งย่อยครอบคลุมทั้งนโยบายภาครัฐ ภาคการตลาด (ประสิทธิภาพในการแข่งขัน การพัฒนา) และด้านการท่องเที่ยว (ความดึงดูดนักท่องเที่ยว การจัดการ Infrastructure พื้นฐาน และการเปิดรับนักท่องเที่ยว)

ซึ่งจากปัจจัยด้านต่างๆ Brand Finace ได้คำนวณออกมาเป็นลำดับคะแนน 100 ลำดับ และในฐานะคนสร้างแบรนด์ เราจึงอยากจะมาแบ่งปันปัจจัยที่น่าสนใจที่ควรจับตามอง จึงขอมาสรุปสั้นๆ ให้ทุกคนได้อ่านกันนะคะ

เรื่องที่น่าสนใจเรื่องแรกคือ จากการจัดลำดับของ Brand Finance Ranking การเติบโตของประเทศที่มีเศรษฐกิจอยู่ในช่วงพัฒนา เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว หากเทียบกันปีต่อปีมีการเติบโตด้านมูลค่าแบรนด์มากกว่า 13.9% ในขณะที่ประเทศยักษ์ใหญ่ที่พัฒนาแล้วมีการเติบโตเพียง 0.4% หรือมากกว่าถึง 30 เท่านั่นเอง

ถึงแม้ว่าจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่หากเปรียบเทียบที่มูลค่าแล้ว ประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงกำลังพัฒนากว่า 65 ประเทศจะมีมูลค่าเพียง 37.8 ล้านล้านเหรียญ ขณะที่ 35 ประเทศที่พัฒนาแล้วมีมูลค่าถึง 60.3 ล้านล้านเหรียญ โดยประเทศสหรัฐเพียงประเทศเดียวนั้นมีมูลค่าถึง 27.8 ล้านล้านเหรียญ

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจในหลายประเทศ

– จีน เติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งปัจจัยที่ช่วยผลักดันมูลค่าแบรนด์ประเทศก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆ ในประเทศ เช่น Huawei, ICBC และ Alibaba ที่ทำให้ประเทศมีมูลค่าแบรนด์เพิ่มขึ้นกว่า 40% โดยปัจจุบันมีมูลค่าแบรนด์กว่า 19.5 ล้านล้านเหรียญ

– ญี่ปุ่น ขึ้นแซงอังกฤษที่มีปัญหาเรื่อง Brexit ได้สำเร็จ จากการเน้นตลาดการท่องเที่ยวและประสบความสำเร็จ สร้างเม็ดเงินเป็นจำนวนมหาศาลให้แก่ประเทศ อีกทั้งยังมีหลาย event ระดับโลกที่รอจัดอย่างโอลิมปิก 2020

– สิงคโปร์ ยังคงเป็นประเทศเล็กๆ ที่มูลค่าแบรนด์ไม่ติด Top 10 แต่ยังคงเป็นแชมป์ด้านแบรนด์ที่แข็งแรงที่สุดในโลก แม้ว่าจะมีคะแนนตกลงเล็กน้อยจากปีที่แล้ว โดยเหตุที่ประเทศนี้ยังคงแข็งแกร่งมาจากการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ในทุกด้าน ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ การเดินทางขนส่ง และความปลอดภัยภายในประเทศ อีกทั้งยังมีการผลักดันประเทศ สู่การเป็น Future Economy นโยบายที่จะขับเคลื่อนประเทศเล็กๆ สู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน

ส่วนประเทศไทยของเรานั้นก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ เพราะมีการเขยิบเล็กน้อยจากลำดับที่ 30 สู่ลำดับที่ 28 ในปีนี้ค่ะ

Top 10 Most Valuable Nation Brands 2019
Cr. Brand Finance