กราฟีน นวัตกรรมสีเขียวสุดลํ้าจากขยะสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ เศษขยะเหลือทิ้งต่างๆ จะสามารถนำกลับมาสร้างมูลค่าอย่างมหาศาลทางธุุรกิจได้จริงหรือ ?

✨ เศษขยะเหลือทิ้งต่างๆจะสามารถนำกลับมาสร้างมูลค่าอย่างมหาศาลทางธุุรกิจได้จริงหรือ?

ใครบ้างจะรู้ว่าเราสามารถนำเศษขยะเหล่านี้มาต่อยอดประยุกต์ใช้กับธุรกิจสามารถเพิ่มรายได้ กำไร อย่างมหาศาล และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดปัญหาขยะล้นที่เป็นปัญหาใหญ่ทั้งในประเทศไทยและในระดับทั่วโลกได้อีกด้วย 🧱

🔍 ทำความรู้จักกับกราฟีน กราฟีนคืออะไร?

กราฟีน (Graphene) คือ วัสดุที่เป็นส่วนหนึ่งของแกรไฟต์ มีการเรียงตัวของอะตอมในรูปแบบ 6 เหลี่ยม และเรียงตัวกันเพียงชั้นเดียว มีความหนาเท่ากับแค่คาร์บอนอะตอมเดียว มีความเบาและโปร่งใส ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หากส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนถึงจะมองเห็นเป็นเยื่อบางๆ ลักษณะคล้ายกระดาษยับๆ

🗑 วัสดุที่ใช้ในการผลิตกราฟีนจากขยะ
ในกระบวนการผลิตกราฟีนนั้นสามารถนำขยะมาใช้ได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยางล้อรถยนต์ ยางล้อมอเตอร์ไซต์​ ขยะพลาสติกทุกประเภท รวมไปถึงจนกระทั่งของเหลือทิ้งจากการเกษตร ชีวมวล อย่างกากกาแฟและกาบมะพร้าว เป็นต้น

ขั้นตอนการแปลงขยะให้เป็นกราฟีนมูลค่าสูง
1.จัดเตรียมวัสดุ โดยการเผาขยะให้กลายเป็นผงคาร์บอน
2.ผลิตกราฟีนด้วยระบบสังเคราะห์กราฟีนด้วยการให้ความร้อนอย่างฉับพลัน โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าปริมาณสูงถึง 3,000 องศาเซลเซียส
3.วิเคราะห์ผล ด้วยการวิเคราะห์สมบัติเชิงโครงสร้างของกราฟีน

🎯 ประโยชน์ของกราฟีนต่อการต่อยอดทางธุรกิจ
1.เพิ่มความแข็งแรงของคอนกรีตได้ถึง 35% ด้วยการใช้กราฟีนผสมเพียง 0.1%
2.นำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดง
3.มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งกว่าเหล็ก 200 เท่า
4.ช่วยลดปริมาณขยะจำนวนมาก
5.เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งได้ 1,000 เท่า

จากที่เราได้รู้จักคุณสมบัติอันโดดเด่นของกราฟีนแล้ว เราสามารถนำคุณสมบัติของกราฟีนมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งได้ทั้งกลุ่มธุรกิจทางด้านภาคธุรกิจก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมไปถึงภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น การนำคุณสมบัติของกราฟีนมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและสร้างความรู้สึกคุ้มค่าแก่ลูกค้า

ดังเช่น การนำกราฟีนไปสร้างและพัฒนาไปเป็น “ธุรกิจแบตเตอรี่จากกราฟีน” ใช้กับรถยนต์ EV ที่กำลังเป็นกระแสและผู้คนต่างให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องด้วยคุณสมบัติของกราฟีนที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดง สามารถที่จะพลิกโฉมวงการรถ EV ในอนาคตให้สามารถชาร์จไวขึ้นกว่าเดิมถึง 60 เท่า นอกจากนี้ยังทำให้รถยนต์ EV สามารถวิ่งได้เร็วและไกลขึ้นเพราะนํ้าหนักของแบตเตอรี่ลดลง อีกทั้งแบตเตอรี่แบบกราฟีนยังสามารถรีไซเคิลได้ง่ายกว่าแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนอีกด้วย

📌 สรุป
จากข้อมูลและกรณีตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่ากราฟีนนั้นเป็นสุดยอดแห่งวัสดุที่มีคุณประโยชน์มากมาย นอกจากการผลิตจะเป็นการช่วยประเทศไทยและโลกลดปัญหาขยะแล้ว ยังสามารถต่อยอดเป็นโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจได้อย่างมากมาย แปลงขยะเหลือทิ้งกลับมาเป็นมูลค่าและเงิน สร้างรายได้เป็นเงินกลับมา เพิ่มผลกำไร และความโดดเด่นแตกต่าง เป็นผู้นำทางธุรกิจอีกด้วยค่ะ