ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต บารามีซี่ แล็บ

เรากําลังอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และรุนแรงมากกว่ายุคสมัยที่ผ่านๆ มาการพัฒนา ของธุรกิจที่เกิดในยุค 4.0 ที่เต็มไป ด้วยเทคโนโลยีนั้นทําให้รูปแบบการสร้างธุรกิจเปิดกว้าง สร้างสรรค์ และแตกต่างมากกว่าที่เคย เมื่อถอดรหัสการประสบความสําเร็จ ในโลกยุคนี้พบว่า ทุกธุรกิจล้วนมี Business Model ที่สร้างสรรค์ มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการออกแบบประสบ การณ์ที่ยอด เยี่ยมผ่านการเข้าถึงและเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้ข้อมูลสําคัญ ด้านต่างๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อการแข่งขันใน โลกยุคใหม่ การออกแบบธุรกิจให้สร้างสรรค์ และโดดเด่นจําเป็นต้องมีข้อมูล ทั้งข้อมูลที่ให้มุมมองแห่งอนาคต และข้อมูลที่เปิดมุม มองให้เข้าใจ ผู้บริโภคที่ซับซ้อนในยุคสมัยใหม่อย่างลึกซึ้ง ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคตจึง เป็นสิ่ง สําคัญที่ขาดไม่ได้

ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต บารามีซี่ แล็บ

ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือและเป็นตัวช่วยในการค้นหาทิศทางและวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคต เพื่อคว้าโอกาสใหม่อย่างแม่นยำและลดความเสี่ยง นั่นคือภารกิจของศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคตของภาคธุรกิจประเทศไทย

เราให้บริการกับภาคธุรกิจ ดังนี้

Future Trend Spotter” Monitoring & Foresight จับตา จับแนวโน้ม ทําการวิจัยเทรนด์ ที่โดดเด่นและให้โอกาสใหม่ๆ แก่ธุรกิจ ทั้งภาพกว้างของเมกะเทรนด์ เทรนด์ผู้บริโภค และเทรนด์ แบบเจาะลึกลงในอุตสาหกรรม

Future Lab Research” ให้บริการภาคธุรกิจที่ต้องการจัดทําการวิจัยเจาะลึกความต้องการที่ซ่อนเร้น (Unmet Need) จากกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงโอกาสเข้าสู่ความต้องการที่เป็น Local Movement ให้สอดรับกับบริบทของประเทศช่วยเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันมุ่งเป้าหมายให้ธุรกิจเติบโต

Future Brand Evaluation&Brand Monitoring” ให้บริการจัดทำการวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานการพัฒนาหรือการสร้างแบรนด์ สร้างตัวชี้วัดและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา อุดรูรั่วของปัญหาและค้นหาโอกาสแห่งการเติบโต

BaramiziLab

Future Business Service Package

Knowledge wish for drive

 • E-BOOK TREND : ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์ใน รูปแบบ Digital File
 • MONTHLY TREND WRAP NEWSLETTER : สรุปเรื่องราวรอบโลกที่น่าสนใจ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น จัดส่งทางเมลเป็นรายเดือน
Self service
Thai language
order online

Pro Innovator

 • E-BOOK TREND : ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์ใน รูปแบบ Digital File
 • MONTHLY TREND WRAP NEWSLETTER : สรุปเรื่องราวรอบโลกที่น่าสนใจ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น จัดส่งทางเมลเป็นรายเดือน
 • Trend report presentation (by quarter) : การเข้าไปอัพเดทเทรนด์ ภาพใหญ่ และเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม (รายไตรมาส) จำนวน 1 ครั้ง/ไตรมาส
  - mega trend report
  - 2 trends report
Corporation Service 1 Years
Thai Language
SEND inquiry

Beyond Business Leader

 • E-BOOK TREND : ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์ใน รูปแบบ Digital File
 • MONTHLY TREND WRAP NEWSLETTER : สรุปเรื่องราวรอบโลกที่น่าสนใจ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น จัดส่งทางเมลเป็นรายเดือน
 • Trend report presentation (by quarter) : การเข้าไปอัพเดทเทรนด์ ภาพใหญ่ และเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม (รายไตรมาส) จำนวน 1 ครั้ง/ไตรมาส
  - mega trend report
  - 2 trends report
 • Trend gymnasium workshop : การประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง การใช้ข้อมูลเทรนด์ไปต่อยอดให้เกิดเป็น แนวทางนวัติกรรมในรูปแบบ scenario
Corporation Service 1 Years
Thai Language
SEND inquiry

You may like this trend

Future Trend

Free

วันที่ 9 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมานี้ ทาง  Baramizi Group ร่วมกับ wazzadu.com และ CDC ได้ร่วมกันจัดงาน INNOVATOR X TALK : INVENT FOR THE FUTURE ง...

Read more
Future Trend

Free

 กระแสของการใช้AI เพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ กำลังมาเเรงมากในยุคนี้ และหลายๆธุรกิจก็เริ่มมีการใช้ AI เพื่อเป็นเหมือนผู้ช่วยในการทำงานไปแล้...

Read more
Future Trend

Free

กีฬาวิ่งเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมทั่วโลก เป็นกีฬาที่มีความยุ่งยากน้อยที่สุดโดยมีเพียงเเค่ผู้วิ่งและเส้นทาง แต่ในภาวะโรคระบาด ทำให้เป็...

Read more