พรรคก้าวไกลทำ CX อย่างไร ให้ได้ใจประชาชน เมื่อคะแนนจากประชาชนเป็นกรรมการชี้ชะตาของเหล่าบรรดาพรรคการเมือง ประสบการณ์แบรนด์ที่แตกต่างและเป็นที่จดจำจึงเป็นส่วนสำคัญในการชนะใจผู้คน

ภาพ : พรรคก้าวไกล

✋ เมื่อคะแนนจากประชาชนเป็นกรรมการชี้ชะตาของเหล่าบรรดาพรรคการเมือง ประสบการณ์แบรนด์ที่แตกต่างและเป็นที่จดจำจึงเป็นส่วนสำคัญในการชนะใจผู้คน

🔥 หากให้เปรียบประชาธิปไตย เสมือนการบริหารธุรกิจ สนามเลือกตั้งก็เสมือนสมรภูมิการแข่งขันของแบรนด์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนประชาชนก็เปรียบดังลูกค้าที่จะต้องเข้ามาซืื้อสินค้าของแบรนด์ ดังนั้นจากการเลือกตั้งจะเห็นได้ว่า ผู้คนถือเป็นศูนย์กลาง(People Centric) จากการเริ่มต้น สู่ความสำเร็จ การบริหารประสบการณ์ที่ประชาชนจะได้รับจึงต้องเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของการหาเสียง

ภาพ : พรรคก้าวไกล

ซึ่งการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2566 นี้ มีพรรคการเมืองลงเลือกตั้งมากถึง 67 พรรค แล้วพรรคก้าวไกลทำ CX อย่างไร ถึงแตกต่าง น่าประทับใจและเป็นที่จดจำ จนสามารถเอาชนะในสงครามการเมืองนี้ได้อย่างขาดลอย ✊

กลยุทธ์การสร้างประสบการณ์แบรนด์ (CX) 3 ข้อ ที่โดดเด่นจากพรรคก้าวไกล

ภาพ : พรรคก้าวไกล

🎯 1. Clarified Communication Experience มีประสบการณ์การสื่อสารที่ชัดเจน

การสร้างประสบการณ์ผ่านการสื่อสารให้ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่น ไว้ใจและศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพรรคการเมือง พรรคก้าวไกลมีเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายทางสังคมเป็นหลัก  ดังนั้นจึงเลือกนำเสนอนโยบายในเรื่องการแก้ไขกฎหมายต่างๆ เพื่อสื่อสารให้เห็นจุดยืนที่ชัดเจน และมีการอ้างอิงโดยใช้การนำเสนอกฎหมายผ่านสภาในฐานะฝ่ายค้าน ยิ่งเป็นการสร้างความเชื่อถือให้แก่ประชาชน

อีกทั้งทางพรรคยังมีนโยบายเรื่อง รัฐโปร่งใส ไร้กลโกง ที่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลรัฐต่างๆ ให้กับประชาชนรับทราบ ซึ่งเป็นการตอบรับประชาชนในยุคที่การตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เป็นเครื่องมือยืนยันความน่าเชื่อถือในการทำทุกสิ่ง และนำร่องโดยการเป็นตัวอย่างให้ประชาชนจับตาดูการทุจริตการเลือกตั้งในเขตต่างๆ ยิ่งสร้างความชัดเจนในจุดยืนของพรรคมากขึ้นไปด้วย และยังเป็น Soft Power ที่สร้างแรงผลักดันให้กับสังคมจับตาดูการนับผลการเลือกตั้งครั้งนี้โดยที่คนในสังคมไม่รู้ตัว

ภาพ : BearHead Official

🎯 2. Digital Politics Experience สร้างประสบการณ์ทางการเมืองผ่านช่องทางดิจิทัล

เนื่องจากพรรคก้าวไกล มีฐานเสียงเป็น คนรุ่นใหม่ การหาเสียงโดยให้ความสำคัญกับการใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การใช้สื่อและมีทีม Social Media (Website, Facbook Fanpage, Youtube, Line@) ในการลงคอนเทนต์ต่างๆ ซึ่งการใช้ประสบการณ์เหล่านี้ในการหาเสียงสร้างให้เหล่าผู้ใช้งานสามารถเห็นสื่อได้บ่อยๆ ถือได้ว่า เป็นการสร้างภาพจำพรรคให้อยู่ใน Top of mind ของผู้คน

นอกจากนี้การลงคอนเทนต์ผ่านโลกออนไลน์ เป็นการใช้กลยุทธ์ ที่เรียกว่า User Generated Content  (UGC) หรือ การที่เหล่า Superfans ได้มีส่วนร่วมในการสร้างคอนเทนต์ด้วยตัวเอง และแชร์แก่ผู้อื่นจนเกิด Viral ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ จะถือว่าเป็นการสร้างกระแสหรือการบอกต่อให้พรรคก้าวไกล ที่เป็น Organic โดยที่ทางพรรคไม่ต้องเสียค่าการลงสื่อเพิ่มเติม

ภาพ : พรรคก้าวไกล

🎯 3. Inclusive Speech Experience การปราศรัยแบบเน้นความเข้าถึงเท่าเทียม

พรรคก้าวไกลใช้การออกแบบประสบการณ์เชิงจิตวิทยาการสื่อสารที่ให้ความสำคัญกับผู้ฟัง ในเวทีปราศรัยครั้งใหญ่ของพรรค ซึ่งไอเดียของการปราศรัยครั้งนี้มาจากการลดความเหลื่อมล้ำ โดยให้ความเท่าเทียมระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง นำมาซึ่ง “การออกแบบเวที” ของพรรค จะเน้นดึงการมีส่วนร่วมแบบใกล้ชิด speaker แบบ 360 องศา มีการลด spacing และความสูงต่ำของเวที โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้ฟังให้เป็นคนสำคัญ รู้สึกอบอุ่น เป็นมิตร เชื้อเชิญ ทำให้ผู้พูดกับผู้ฟังใกล้ชิดกันมากขึ้น และให้ความสำคัญกับอำนาจอธิปไตย ผ่านความรู้สึกที่ว่า “ผู้พูดที่ให้ความสำคัญกับผู้ฟัง = เวทีแห่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริง”

นอกจากเวทีหลักแล้ว ยังมีการใช้รถแห่เป็นเวทีรองในการหาเสียงตามที่ต่างๆ โดยมีการออกแบบรถแห่ให้น่าสนใจ และเข้าถึงได้ง่ายผ่านการใช้ภาพการ์ตูน แทนที่จะเป็นหน้าตาของผู้สมัคร ส.ส. โดยตรงอย่างพรรคอื่นๆ ความแตกต่างที่ไม่มีใครเหมือนนี้เป็นประสบการณ์ในการสร้างภาพจำให้กับประชาชน

ภาพ : The Standard

✅ สรุป:
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ชัดว่า CX หรือ การบริหารประสบการณ์แบรนด์ให้สอดคล้องกับผู้คนเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามการเมืองที่มีลูกค้าเป็นคนไทยทั้งประเทศ และนโยบายต่างๆ ที่ออกมาก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพวกเขา ทำให้ประชนชนถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง

ดังนั้นการสื่อสารต่างๆ ผ่านการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง ชัดเจน และเลือกใช้เครื่องมือที่ทันยุค ทันสมัย ของพรรคก้าวไกล ด้วยกลยุทธ์ 3 ข้อรวมเป็น 1 ทำให้พรรคและผู้สมัครเข้าไปอยู่ในใจประชาชนได้อย่างง่ายดาย นำมาซึ่งชัยชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้ที่ได้คะแนนเสียงอย่างท้วมท้นไปกว่า 14 ล้านเสียง

Ref:
www.think.moveforwardparty.org

www.marketthink.co/40813

Facebook page: ตุ๊ดส์review

https://election2566.thestandard.co/