เคล็ดลับของแบรนด์ที่มูลค่าสูงสุดในยุโรป ด้วยการสร้างเครือข่ายของ Deutsche Telekom

“ประเทศเยอรมัน” หนึ่งในประเทศที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งมากที่สุดในประเทศยุโรป ทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในนวัตกรรมและวิศวกรรมเป็นอย่างดี ถึงขนาดที่ว่าแค่พลิกป้ายสินค้าเห็นธงชาติ 3 สีของเยอรมันก็รับรู้ได้ทันทีว่าเป็นของที่มีคุณภาพ ดังนั้น ในวันนี้เราจึงมาพูดถึงแบรนด์โทรคมนาคมจากเยอรันอย่าง Deutsche Telekom ที่ไม่เพียงแต่จะมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งในเทคโนโลยีเฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่ถูกนับว่าเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในทวีปยุโรปอีกด้วย

มูลค่าแบรนด์สูงสุดในยุโรป

ในปี 2023 Deutsche Telekom แบรนด์ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสัญชาติเยอรมัน มีมูลค่าแบรนด์อยู่ที่ 62.9 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ ซึ่งเติบโตจากปีที่แล้ว 4.6% โดยแบรนด์ถูกจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกเป็นอันดับที่ 2 ในตลาดโทรคมนาคม และมีมูลค่าแบรนด์มากที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งการเติบโตของแบรนด์เกิดจากรายได้ที่เติบโตขึ้นในทวีปยุโรป และจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในสหรัฐอเมริกา

เคล็ดลับการสร้างมูลค่าแบรนด์

สิ่งที่สะท้อนความแข็งแกร่งของแบรนด์ ไม่ได้มีเพียงตัวเลขมูลค่าเพียงเท่านั้น เมื่อชื่อเสียงในด้านการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและการลงทุนในนวัตกรรมที่ก้าวล้ำอย่างต่อเนื่อง มาประกอบกับการออกแบบสถาปัตยกรรมแบรนด์ที่อยู่ภายใต้เครือเดียวกันอย่างแข็งแกร่ง และอัตลักษณ์แบรนด์ที่โดดเด่นด้วยสี Magenta รวมถึงโลโก้ “ตัว T” อันทรงพลัง ทำให้ Deutsche Telekom ได้เปรียบไม่เพียงแค่ในประเทศเยอรมัน ทว่ายังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปยังภูมิภาคต่างๆ ที่แบรนด์เข้าถึงได้ทั่วโลก จนสร้างชื่อเสียงและการบอกต่อของผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง

ซึ่งสิ่งที่กล่าวไปนั้นล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ แถมเมื่อยิ่งลูกค้ามีความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้นด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้แบรนด์มีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ความแข็งแกร่งที่แบรนด์มีก็เปรียบเสมือนตัวขับเคลื่อนให้แบรนด์สามารถเชื่อมโยงผู้คน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พาร์ทเนอร์ หรือแม้กระทั่งบุคคลากรภายในองค์กรให้เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างเหนียวแน่นมากกว่าเดิม

โดยเครือข่ายที่สร้างขึ้นนี้เป็นรากฐานสำคัญที่จะต่อยอดไปยังเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่ Deutsche Telekom ตั้งไว้  นั่นก็คือการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน จากพันธะที่ว่า “เราจะไม่หยุดจนกว่าทุกคนจะเชื่อมโยงถึงกัน” แบรนด์จึงมีความต้องการที่จะเชื่อมโยงผู้คนกับทุกความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดของโลกดิจิทัล หรือหมายความว่าจะไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้เบื้องหลังหรือถูกกีดกันทางสังคมนั่นเอง

สรุป

หากใครสังเกตดีๆ ก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าปัจจัยหลักที่เป็นตัวส่งเสริมให้แบรนด์ Deutsche Telekom แข็งแกร่งจนมีมูลค่าสูงสุดในยุโรปได้นั้น คือ ความแข็งแกร่งของแบรนด์ ที่เกิดจากการใส่ใจในการสร้างมูลค่าแบรนด์ผ่านการสร้างคุณค่าให้กับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พาร์ทเนอร์ หรือบุคคลากรภายในองค์กร ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แบรนด์แข็งแกร่งและเกิดความยั่งยืนได้ในที่สุด

……………………………………

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : 

https://www.telekom.com/en/media/media-information/archive/deutsche-telekom-is-europes-most-valuable-brand-1023898 

https://brandfinance.com/insights/brand-spotlight-deutsche-telekom-2022 

https://www.telekom.com/en/company/strategy