Market Size Forecasting

การสร้างแบรนด์ปัจจุบันนี้เราต้องทำให้แบรนด์เราอยู่ในกระแสของการเติบโตของโลก 

สิ่งที่ต้องทำคือการคำนวณขนาดตลาดของธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุน ว่าเมื่อเข้าไปแล้วจะมีโอกาสตลาดมากน้อยเพียงใด

Market Size หรือขนาดของตลาด คือ การประเมินกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ ข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพและปริมาณของสินค้า ข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจ บ่งบอกความสามารถในการทำกําไร แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า รวมถึงปัจจัยในการกำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยสามารถคํานวณขนาดตลาดได้จากสูตรดังนี้

      Market Size = N x P x C 

Number of Customer x Penetration rate x Consumption per head

  • Number of Customer = จำนวนประชากรที่มีแนวโน้มจะมาเป็นลูกค้าของเรา 
  • Penetration rate = สัดส่วนของประชากรที่มาจะเป็นลูกค้าของเรา คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)
  • Consumption per head = ราคาเฉลี่ยที่ประชากรคนหนึ่งจะซื้อต่อปี 

ตัวอย่างการคำนวณ 

กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท A ทั้งหมด 2 ล้านคน มีลูกค้าเพียง 25% ที่จะซื้อ Product B โดยลูกค้าหนึ่งคนจะซื้อ Product B เป็นเงินทั้งหมด 10,000 บาท / ปี สามารถคํานวณขนาดตลาดได้ดังนี้

   Market Size = 2,000,000 x 25% x 10,000

= 5 พันล้าน

ซึ่งหากธุรกิจหรือแบรนด์ของท่านอยู่ในกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ก็มีโอกาสที่อยู่ในธุรกิจที่มีโอกาสการเติบโตที่สูง เรามาดูกันว่า Mega Trend ที่มีแนวโน้มที่ดีในการสร้างขนาดตลาด (Market Size) ที่ใหญ่ขึ้น มาดูตัวอย่างว่า Mega Trend ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง ? 

ตัวอย่าง : Market Size ของ Mega Trend ทางธุรกิจในอนาคตที่น่าสนใจ

  1. ตลาดอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ทั่วโลก มีมูลค่าราว 5.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2019 และคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นจนมีมูลค่า 7.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2023
  2. ตลาดเกษตรกรรม (Agriculture) ทั่วโลก มีมูลค่าราว 6,455 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2018 และคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นไปถึง 19,625 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2027
  3. อุตสาหกรรมการบริการ (Hospitality Service) ถูกคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าลดลงจาก 4.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2019 เป็น 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2020 สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง คาดว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นฟูในปี 2021 ในอัตราการเติบโตที่ 8% และทำให้มูลค่าของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นถึง 5.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2023 ด้วยสถิติที่ว่าในปี 2019 Asia Pacific เป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนของตลาด Hospitality ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่ 43% ของตลาดทั้งหมด
  4. อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ (Healthcare) มีมูลค่าอยู่ที่ 1.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2019 และคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นมากถึง 16.2% จากการคาดการณ์ในช่วงปี 2020 – 2027
  5. อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 9.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2017 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2025 
  6. อุตสาหกรรม Mobility Services ในปี 2021 ถูกคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า 8.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่อัตราการเติบโต 13.46% (CAGR) ระหว่างปี 2021 – 2025

สรุปนะครับ อีกเคล็ดลับสำคัญของการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จในยุคสมัยใหม่ เราไม่ได้มองว่าทำอะไรก็ได้แล้วทำแค่ภาพลักษณ์ครอบอย่างเดียวไม่พอ แบรนด์สมัยใหม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกที่อยู่ในกระแสเมกะเทรนด์ที่นำไปสู่ขนาดตลาดที่ใหญ่มาก