Dexus ตัวเต็งอสังหาฯ อันดับ 1 กับการเปลี่ยนเข้าสู่ Green Real Estate

เรื่องของ Green Transformation กลายเป็นเรื่องที่ใครๆต่างก็ให้ความสำคัญในช่วงเวลานี้ ทาง Baramizi จึงขอพามาเรียนรู้จากบริษัท Dexus แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากออสเตรเลีย ถึงแนวทางที่ทำให้คำมั่นสู่การเป็น Green Real Estate ในระดับโลกกันในวันนี้

Dexus กับชื่อเสียงระดับโลก

ในปี 2022 Dexus บริษัทจัดการลงทุนด้านอสังหาริมทรัยพ์ของประเทศออสเตรเลีย ที่มีสินทรัพย์เป็นอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้าทั้งหมดทั่วย่านธุรกิจและหัวเมืองใหญ่ของประเทศ ถูกจัดอันดับโดย DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) องค์กรจัดทำดัชนีชั้นนำของโลกด้านความยั่งยืน ให้มีคะแนน S&P Global ESG Score อยู่ที่ 90 คะแนน และอยู่ในกลุ่มบริษัทระดับสูงสุดอย่างระดับ Gold Class ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมการประเมิน ซึ่งในการจัดอันดับภายในอุตสาหกรรมนี้มีบริษัทที่เข้าร่วมถึง 569 บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่แข่งขันมากที่สุดที่เข้าจัดอันดับจากทั้งหมด 61 อุตสาหกรรมเลยทีเดียว

หนทางสู่ Green Real Estate

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแบรนด์ได้มีการวางแนวทางสู่ความยั่งยืนที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายมลพิษเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยระยะเริ่มคือการลดการปล่อยมลพิษในสำนักงานขององค์กรให้เพิ่มขึ้น 56% รวมถึงมีการจัดการวางแผนในการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนให้ได้อย่างน้อย 70% ในการดำเนินธุรกิจ โดยดำเนินการผ่านการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในอาคารหลายแห่ง ร่วมมือกับหน่วยงานด้านพลังงานเพื่อจัดหาพลังงานหมุนเวียนมาใช้กับอาคาร เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลให้ได้มากที่สุด ที่ชัดเจนและมอบหมายให้คนที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง 

อีกส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของ Dexus คือการให้ความสำคัญกับสังคมภายในองค์กร โดยมีการกำหนดในแผนของบริษัทที่จะต้องบรรลุเป้าหมายความเท่าเทียมทางเพศ พร้อมๆ กับน้อมรับวัฒนธรรมที่หลากหลายของคนในบริษัทเพื่อนำไปสู่ทางเลือกและการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น หรือแม้แต่ในด้านของการพัฒนาอบรมความรู้ด้านสุขภาพกายและใจให้กับพนักงาน เพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรอย่างไม่มีข้อแม้ 

และอีกองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของ Dexus คือการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่มากขึ้นกว่าเดิม โดยบริษัทได้มีการสร้างความสัมพันธ์ผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อดูถึงข้อกังวลของชุมชนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงบริษัทได้ร่วมมือกับองค์กรด้านความยั่งยืนอื่นๆ และกับผู้เช่าเพื่อสร้างให้อาณาจักรของ Dexus เป็นสถานที่แห่งความยั่งยืน ผ่านการให้ความรู้และการสนับสนุนในหัวข้อสัมมนาต่างๆ ที่สำคัญ เช่น การสร้างประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน หรือแนวทางการขนส่งแบบยั่งยืน เป็นต้น

สรุป

Dexus ได้มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environmental-Social-Governance) โดยถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุดอย่าง Gold Class จาก DJSI ในปี 2022 ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ไปได้อย่างง่ายดาย ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ผลประโยชน์ยังย้อนกลับมาสู่บริษัทในแง่ของความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น และได้ความไว้วางใจจากนักลงทุนจนนำมาสู่การเติบโตของบริษัทนั่นเอง