Future Lab Research ช่วยพัฒนาธุรกิจอย่างไร ?

ยุคนี้ที่ใครก็ว่า ปลาเร็ว กินปลาช้า นั้นจะทำอย่างไรให้ความเร็วของเรานั้นมีทิศทางที่ถูกต้อง และลดความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดพลาดได้มากที่สุด ซึ่งการที่ให้รีบทำอีกผิดพลาดนั้นมันมีเสียมากกว่าดีสำหรับองค์กรที่เงินทุนไม่ได้มีมากเหมือนกับองค์กรขนาดใหญ่ ส่วนองค์กรใหญ่ก็จะเสียหายตรงเรื่องความเชื่อมั่นของทีมในการทำโครงการแต่ละโครงการที่ต้องผิดพลาดจนบอบช้ำเพราะขาดกระบวนการ ที่มาช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องนี้
ทีมงานบารามีซี่แล็บ (ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคตบริษัทในกลุ่มบารามีซี่ ได้พัฒนาเครื่องมือที่จะมาช่วยวงการธุรกิจที่วันนี้ต้องมีการปรับตัวอย่างมากด้วยการสร้างสรรค์ไอเดีย และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ต้องแข่งขันเพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตไปต่อได้

เครื่องมือวิจัยในอดีตที่ผ่านมามักจะเป็นลักษณะที่มีเป้าหมาย
1. เพื่อสรุปหรือประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว
2. เพื่อประเมินความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อสิ่งที่ลูกค้าได้เคยสัมผัสมาแล้ว
3. เพื่อทำความเข้าใจกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายว่าต้องการอะไร
ซึ่งต้องบอกว่ายังจำเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ลักษณะวิจัยนี้เป็นการทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันช่วยหาปัญหาที่เราอาจมองไม่เห็นแต่การที่จะทดสอบไอเดียในอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน
ประเมินสิ่งที่เกิดขึ้น ————> ค้นหาโอกาสในอนาคต
ได้สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ——> ได้สิ่งที่เหนือความคาดหวัง

ทำไมเราถึงสร้างทฤษฎี Future Lab Research นี้ขึ้นมา ?
> เราเชื่อว่าธุรกิจหรือแบรนด์ที่ดีนั้นต้องพัฒนาการสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า ถึงจะสามารถฝ่าด่านและเอาชนะใจลูกค้าในยุคใหม่ได้
> เราเชื่อว่าธุรกิจไทยมีความสามารถในการผลิตที่ดีและขาดเครื่องมือช่วยในการต่อยอดธุรกิจและการออกแบบประสบการณ์ที่ทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมีทิศทาง

เมื่อไรถึงควรใช้ Future Lab Research ?
ต้องการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต (Future Business Model) ต้องการพัฒนากลยุทธ์แบรนด์ในอนาคต (Future Brand Strategy) ต้องการพัฒนาการออกแบบประสบการณ์ในอนาคต (Future Design Experience)

ทฤษฎี Future Lab Research เคยใช้กับโครงการไหนบ้าง ?
มีโจทย์อยู่โครงการหนึ่งที่เราใช้วีธีการนี้กับโครงการจัดทำกลยุทธ์แบรนด์และการออกแบบประสบการณ์ลูกค้า ให้กับร้านขายแว่นตา ท่านลองคิดดูนะครับว่าการลองผิดลองถูกกับการออกแบบประสบการณ์ที่ผิดพลาดและไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจลูกค้าจะทำให้เสียหายต่อธุรกิจขนาดไหน ? เพราะต่อสามขาต้องใช้เงินหลายล้าน ด้วยวิธีการ Future Lab Research ทำให้เราได้กลยุทธ์แบรนด์ที่สามารถต่อยอดไปยังการออกแบบประสบการณ์ลูกค้าใน Retail Shop ได้โดยเมื่อทดสอบ แล้วพบว่า
1. การออกแบบประสบการณ์ที่สะท้อนออกมานั้นต้องลดความกระด้างของสีขาวและการใช้เฟอร์นิเจอร์ลง
2. การออกแบบที่ให้ประสบการณ์ความเป็นมิตรและเป็นธรรมชาติอยู่ด้วย
3. การออกแบบต้องให้ประสบการณ์ที่ลดความกังวลในการเลือกดูสินค้าบริเวณหน้าร้านและในร้านให้เกิดภาวะสบายในการชมสินค้าและเป็นส่วนตัวมากขึ้น

เมื่อได้แนวทางการพัฒนาประสบการณ์ ข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่า ลดความเสี่ยงและทำให้เกิด Design Brief ที่ยอดเยี่ยม ที่มาจากกระบวนการที่ถูกต้องจริงๆ ทำให้นักออกแบบสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานความต้องการแฝงของลูกค้า และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบรนด์นี้ประสบความสำเร็จเติบโตและขยายตัวได้ต่อไป