Corporate Brand Vision วิสัยทัศน์แบรนด์องค์กรที่ดีเป็นอย่างไร ?

Corporate Brand Vision วิสัยทัศน์แบรนด์องค์กรที่ดีเป็นอย่างไร ?  

กลยุทธ์วิสัยทัศน์แบรนด์องค์กรที่ดีนั้นมีความสำคัญต่อการเติบโตขององค์กรอย่างมาก เพราะการขับเคลื่อนองค์กรในยุคปัจจุบันนั้นเราต้องอาศัยคนเก่ง คนที่มี DNA ที่สอดคล้องกับบริษัท การที่จะพาพนักงานที่เก่ง ดี มีความสอดคล้องกับ DNA ขององค์กรให้ไปข้างหน้านั้นต้องทำให้ทุกคนเห็นภาพสำเร็จไปพร้อมๆ กัน ซึ่งนั่นก็คือ Brand Vision นั่นเอง

Corporate Brand Vision วิสัยทัศน์แบรนด์องค์กร คืออะไร ?
วิสัยทัศน์ มาจากรากศัพย์คำว่า วิสัย ซึ่งหมายถึงขอบเขต, ลักษณะที่เป็นอยู่ + ทัศนะซึ่งก็คือการมองเห็น เมื่อรวมกับคำว่าวิสัยทัศน์ จึงแปลได้ว่า การมองเห็นสิ่งที่เป็นอนาคตขององค์กร ที่สามารถเชื่อมโยงกับตัวตนของแบรนด์หรือบทบาทแบรนด์ที่เราต้องการสะท้อนไปยังภายในและภายนอกออกมาเพื่อนำไปสู่ภาพความสำเร็จในอนาคตต่อไป

หัวใจสำคัญของการกำหนดกลยุทธ์ Corporate Brand Vision นั้นคืออะไร ?
ผมย้ำนะครับการกำหนด Corporate Brand Vision ไม่ใช่การมานั่งฝึกแต่งคำพรรณาโวหารสวยๆ แต่มันคือกลยุทธ์ขององค์กรครับ !! 

หัวใจสำคัญของ Corporate Brand Vision ในปัจจุบันอยู่ที่ตรงนี้ครับลองมาดูกัน เรามาย้อนดูในอดีตการเขียนวิสัยทัศน์เหล่านี้นั้นมักมองแค่ตัวเองว่าคือใคร ทำอะไร ต้องการเป้าหมายอย่างไร ?

ในอดีตถ้าคุณเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์มักกำหนดกลยุทธ์กันแบบนี้ >
 
เราคือผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพ อันดับหนึ่งในประเทศ   

คำถามคือคุณเห็นอะไรบ้าง ?  คุณสามารถวาดอนาคตองค์กรออกมาเป็นภาพได้อย่างไรบ้าง ?  

สิ่งที่เราเห็นจากวิสัยทัศน์นี้คือ เราเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ที่ไม่ได้มีความแตกต่างกับคู่แข่งใดๆ เลย
การตั้งเป้าเป็นอันดับหนึ่งก็ตั้งแบบนี้ทุกองค์กร สรุปได้ว่าวิสัยทัศน์แบบนี้ไม่ได้ช่วยขับเคลื่อนอะไรเลยเห็นไหมครับ 

แต่ในปัจจุบันวิสัยทัศน์ที่ดีต้องขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าตามกลยุทธ์ได้จริง
มุ่งสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน ให้กับผู้คนจำนวนมากคุณเห็นอะไรบ้าง ? สิ่งที่องค์กรนี้เห็นคือ
 
เราเห็นชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน คือคุณค่าที่แบรนด์นี้มุ่งมั่นที่จะตอบสนองลูกค้า
 
เราเห็นแบรนด์เราเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นผู้สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีให้ผู้คน สิ่งที่สะท้อนว่าเราให้ความสำคัญกับลูกค้าหรือเรียกว่า Customer Centric
เราเห็นบทบาทแบรนด์ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ไม่ใช่ผู้ผลิต
เราเห็นผู้คนจำนวนมากหมายถึงราคาที่ต้องซื้อง่ายหรือเรียกว่า Affordable Price นั่นเอง 

เมื่อเราเปรียบเทียบทั้งสองแบบจะเห็นได้ว่าแบบปัจจุบันที่ควรเป็นนั้น Corporate Brand Vision หรือวิสัยทัศน์แบรนด์องค์กรที่ดี จะบอกทิศทางสำคัญ อยู่ 3 เรื่อง คุณค่า + ลูกค้า + บทบาท แบรนด์เรา โดยทั้งสามส่วนนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทย์การกำหนดวิสัยทัศน์แบรนด์เลยทีเดียว

คุณสมบัติของการกำหนดกลยุทธ์ Corporate Brand Vision ที่ดีนั้นคืออะไร ?

เมื่อเรากำหนดกลยุทธ์แบรนด์ได้ตามหัวใจสำคัญข้างต้น คือ คุณค่า + ลูกค้า + บทบาท แล้วนั้นเราต้องเรียบเรียงประโยคให้มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ดังนี้ 

1. Inspired  สร้างแรงบันดาลใจ
> Corporate Brand Vision
หรือวิสัยทัศน์แบรนด์องค์กรที่ดีนั้นต้องฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่อยากลงมือทำให้สำเร็จที่มากกว่าแค่ตัวเงิน

2. Paint a Clear Picture  เห็นภาพสำเร็จได้ชัดเจน
> Corporate Brand Vision
หรือวิสัยทัศน์แบรนด์องค์กรที่ดีนั้นต้องสามารถวาดภาพความสำเร็จที่ทำให้ทุกคนมองเห็นได้ร่วมกันได้ชัดเจน 

3. Focus รู้ว่าจะไปทางไหน ?
> Corporate Brand Vision
หรือวิสัยทัศน์แบรนด์องค์กรที่ดีนั้นต้องสามารถทำให้คนในองค์กรรู้ว่าเราต้องโฟกัสในการส่งมอบคุณค่าอะไร ที่สำคัญที่สุดในการตอบสนองกับลูกค้าของเราได้ดีกว่าคู่แข่งและโดนใจลูกค้า

4. Powerful to Communicate มีพลังในการสื่อสารที่จับใจ
> Corporate Brand Vision
หรือวิสัยทัศน์แบรนด์องค์กรที่ดีนั้นต้องสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีพลัง เรียบง่ายและทำให้จับใจผู้ฟังดังนั้นในวิสัยทัศน์ควรมีคำที่ทรงพลังและมีความชัดเจนว่าพลังนั้นเราต้องการให้พนักงานและทีมเราส่งสารเหล่านี้ออกไปถึงสังคมภายนอก กรณี Think Different คือ คำที่ทรงพลังในช่วงเวลานั้นที่ Apple ใช้ Launch และสื่อสารออกมาซึ่งทำให้จับใจคนทั้งโลก นั่นเอง 

สุดท้ายสิ่งที่สำคัญมากที่ผมอยากเน้นอีกครั้งคือแนวคิดในการจัดทำ Corporate Brand Vision หรือวิสัยทัศน์แบรนด์องค์กร นั้นไม่ใช่การแต่งพรรณาโวหารแต่มันคือกลยุทธ์องค์กร ที่ต้องวาดภาพสำเร็จออกมาให้ทรงพลัง ทรงคุณค่าให้มากที่สุดครับ