เทคนิคการดูว่าเรามีแบรนด์หรือไม่มีแบรนด์ ?

มีแบรนด์ไม่มีแบรนด์ดูอย่างไร ? 

ในยุคนี้การที่ท่านมีแค่โลโก้ มีสินค้าหรือบริการไม่ได้แปลว่าท่านมีแบรนด์แล้ว เพราะยุคนี้การมีแบรนด์หรือไม่นั้นจะวัดกันว่าแบรนด์เราสามารถส่งมอบคุณค่าบางอย่างได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เมื่อเราทำธุรกิจ ไม่ว่าเป็นสินค้าหรือบริการก็ตาม  สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือกำไรและสินทรัพย์ที่เรียกว่าแบรนด์  แต่โดยธรรมชาติของธุรกิจ เวลาเจอปัญหามากมายที่เข้ามารุมเร้าให้เราแก้ไขในแต่ละวัน มันมักจะนำพาให้เราออกนอกเส้นทางแห่งการสร้างสินทรัพย์แบรนด์  การวัดง่ายๆว่าเรามีแบรนด์หรือยัง  มีวิธีการมองใน 2 มิติ คือ

มิติ 1 : แบบมองจากข้างในออกข้างนอก ( Inside out) 
การมองในมุมนี้ ผมให้ความสำคัญที่มาก่อนการมองจากมุมมองภายนอก
เพราะอะไรหรือครับ    เพราะมันเป็นต้นเหตุของผลลัพธ์ที่เรียกว่าแบรนด์
ด้วยประสบการณ์ที่ผมพบผู้ประกอบการมาจำนวนมาก สิ่งที่คล้ายกันมากคือ เรายังคิดกับตัวเองไม่จบ  ว่าสิ่งที่ทำมันมีกลยุทธ์การเดินทางที่ชัดเจนหรือยัง ถ้าเป็นต้นไม้ก็คือเราโตแบบรากไม่แข็งแรง ลองมาทดสอบกันดูว่าเรามีแบรนด์หรือไม่มีแบรนด์จากคำถามเหล่านี้

1. สิ่งที่เราทำสอดคล้องกับ Mega trend อะไรบ้าง เช่น Internet of things, การโหยหาธรรมชาติ , การดูแลสุขภาพและความงาม, สังคมผู้สูงวัย เป็นต้น
2. Segmentation ของตลาดคุณเป็นอย่างไร ?
3. Target คุณเป็นใคร ? เขาเหล่านั้นมีทัศนคติและพฤติกรรม    อย่างไร ?
4. Positioning จุดยืนที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ คุณเป็นอย่างไร ?

สำหรับข้อนี้ เราต้องตอบได้ว่าอะไรที่เราจะทำและเราจะไม่ทำ
5. Brand Future Vision (ภาพความสำเร็จของแบรนด์เรา หรือสิ่งที่เรามองเห็นในอนาคต เป็นอย่างไร ? )
6. Brand Mission ( พันธกิจแบรนด์ ) สิ่งที่เราต้องทำเพื่อตอบ Vision ในข้อข้างต้น คืออะไร ?
8. แบรนด์เราถ้าเป็นคน จะเป็นคนแบบไหน, มีบุคลิกภาพอย่างไร ?
9. อะไร คือ คุณค่าที่แบรนด์คุณส่งมอบให้กับผู้คน ? ลองคิดเป็น Keyword สัก 4 ตัว
10. อะไร คือ ประโยชน์ที่แบรนด์เราส่งมอบให้ผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ?

ลองถามกันดูภายในกลุ่มผู้บริหารก็ได้ครับ ว่าตอบตรงกันไหมและเท่าที่ผมพบถามไม่เกิน 3 ข้อแรกก็แทบจะตอบกันไม่ได้แล้วครับบางคนทำธุรกิจมาหลายปี แต่หลงลืมที่จะคิดกลยุทธ์แบรนด์ของตนเองถ้าเราตอบได้ไม่ครบทุกข้อก็เรียกว่ายังไม่มีแบรนด์นะครับ

มิติ 2: แบบมองจากข้างนอกเข้าข้างใน ( Outside in) 
ในข้อนี้ ให้ลองถามลูกค้าของเราทั้งเก่าและใหม่ดูว่า ถ้าพูดถึงชื่อแบรนด์เรา แล้ว

1. คืออะไร หรือ ขายอะไร ?
2. จำอะไรแบรนด์เราได้บ้าง เช่น ประโยชน์ สี โลโก้ หรืออื่นๆ
3. รู้สึกอย่างไร ( Feel )  ?
4. แตกต่างอย่างไร จากคู่แข่ง ?

ถ้าลูกค้าของเราตอบได้อย่างรวดเร็ว มีสีหน้าและท่าทางที่ดีโดยเฉพาะเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไร ? แล้วมีแต่ความรู้สึกด้านบวกและตรงกับคุณค่าที่มาจากสิ่งที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกนั่นชัดเจนว่าแบรนด์ของเราเริ่มจับจองที่ดินในใจลูกค้าแล้วครับ
สิ่งเหล่านี้เราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเองเบื้องต้น เพื่อตรวจเช็คได้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเรียกว่าการสร้างแบรนด์แล้วหรือยัง