สะเทือนโลก! เมื่อ AI. มาจัดระเบียบสังคม

สะเทือนโลก! เมื่อ AI. มาจัดระเบียบสังคม
วันนี้เอาเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งของมนุษยชาติในยุคนี้เลยก็ว่าได้มาฝากกัน โดยการทำเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ที่นอกจากใช้ในภาคธุรกิจที่หลากหลายแล้วตอนนี้ได้นำมาจัดระเบียบสังคมครั้งแรกแล้วในโลก หรือเรียกระบบนี้ว่า Social Credit System

Social Credit System คือ ระบบการจัดเครดิตทางสัมคมส่วนบุคคล เปรียบง่าย ๆ เหมือนสมุดพกส่วนตัวของประชาชนในประเทศ ซึ่งทำให้รัฐมี Big Data มหาศาลในการนำไปวางแผน และที่สำคัญคือการจัดระเบียบทางสังคมที่ดีขึ้น เริ่มทำโครงการมาตั้งแต่ปี 2014 แต่จะมีนโยบายใช้จริงจัง ปี 2020 โดยหลักคิดมองว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมากกว่าไปกังวลว่าจะละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล

จีนเป็นประเทศแรก! ใช้ AI. จัดระเบียบสังคม!!
โดยจัดตั้งเป็นแพลตฟอร์มกลางที่มีไว้สำหรับแชร์ข้อมูลระหว่างรัฐด้วยกันและเอกชนอีกด้วย โดยแพลตฟอร์มนี้มีชื่อว่า National Credit Information Sharing Platform เจ้าภาพโดยสภาพัฒน์จีน และความร่วมมืออีก 8 กระทรวงพร้อมกับภาคเอกชนเช่น อาลีบาบา, Tencent, JD เป็นต้น ซึ่งจีนในปัจจุบันมีทั้งหมด 31 มณฑล โดยสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ได้แล้ว และในปี 2020 จะเป็นการนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมในโครงการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

ทำไมต้องทำ Social Credit System!
เพราะมีคนจีนอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีพฤติกรรมไม่ดีและส่งผลต่อความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ เพื่อเป็นการจัดระเบียบทางสังคม หรือถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมา คือ ให้ทำสิ่งที่เหมาะสมและเป็นการดัดนิสัยคนบางกลุ่ม ลดอาชญากรรมมากขึ้น และช่วยให้คนอยากทำดีช่วยดูแลสังคมมากยิ่งขึ้น สำหรับ Social Credit System นั้น จะมีระบบการจัดคะแนน โดยคนจีนมีคะแนนเริ่มต้น 800 คะแนน ต่ำสุด 350 สูงสุดกว่า 950 คะแนน โดยมีวิธีการติดตามจากกล้อง CCTV จำนวน 200 ล้านกล้องที่ใช้ระบบ Facial Recognation โดยใช้ข้อมูลจาก Big Data และเทคโนโลยี AI. เข้ามาคำนวณ ซึ่งจะเก็บข้อมูลทั้ง 3 ด้าน
1. ด้านใช้จ่าย เช่น การใช้เงินไปซื้อสินค้าและบริการแบบไหน, การกู้เงิน
2. ด้านพฤติกรรมทางสังคม เช่น ข้ามถนนถูกต้อง, ทิ้งขยะเป็นที่
3. ด้านการใช้ Internet หรือ พฤติกรรมทางออนไลน์ เช่น สั่งของแล้วคืน หรือ โพสต์ข่าวปลอม หรือ การใช้เว็บไหนบ่อยครั้ง

การให้คุณและให้โทษ!
ด้วยลักษณะ Social แซงชั่น ถ้าด้านให้คูณหรือคะแนนบวก คือ ถ้าทำดี ได้สีแดงและได้รางวัลทางสังคม Fast Tract เวลาไปรักษาพยาบาล ใน รพ. รัฐ สำคัญมาก คือ  บริษัทในจีนจะเอาข้อมูล Social Credit ในจีนมาประกอบการตัดสินใจในการรับเข้าทำงาน เป็นต้น ส่วนบทลงโทษนั้นก็เริ่มต้นไปบ้างแล้วและจากสภาพัฒน์จีนได้มีข้อมูลออกมาบอกว่า ล่าสุด จะมีคนจีนประมาณ 11 ล้านคนที่ซื้อตั๋วเครื่องบินไม่ได้ทั้งปี และที่สำคัญระบบนี้ใช้กับข้าราชการด้วย ว่าส่อแววไปในทางคอรัปชั่นหรือไม่ ลดความแรงอินเทอร์เน็ต ซึ่งคนจีนยอมรับระบบนี้และไม่ต่อต้าน และบางมณฑลนำไปปฏิบัติโดยการติดป้ายคะแนนคนดี

AI. ขจัดความยากจน!!!
ที่เมืองกุ้ยโจว สามารถขจัดคนจนได้ 7 ล้านคน ซึ่งคนจนมากในประเทศจีนแก้โดยเริ่มจัดระเบียบคนจน ลงทะเบียน และสอนอาชีพ เช่น ขายของออนไลน์, สอนทำสินค้าเกษตร และแนะนำในการหาลู่ทางทำมาหากิน โดยใช้ AI. คำนวนข้อมูลว่าคนลักษณะนี้ควรทำอะไร? ที่ไหน? เมื่อไร? ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นเมือง Data Center ของประเทศทำให้ลดช่องว่างของประชาชน จนปัจจุบันเมืองกุ้ยหยางในกุ้ยโจวนั้น เป็นเมืองที่ทันสมัยมากขึ้นมา

อาจสรุปได้ครับว่า จีนพัฒนา AI ในชีวิตประจำวันที่ทันสมัยมากสุดในโลก!! ไปเป็นที่เรียบร้อย และทำให้เกิดแรงกระเพื่อมดีดีร่วมกัน ล่าสุดทางยุโรปอย่างเยอรมันเริ่มนำไปปรับใช้เพื่อความปลอดภัย เพราะมีผู้ลี้ภัยเยอะมากขึ้นอีกด้วย

ขอบคุณรายการ สุทธิชัยหยุ่น Live และเนื้อหาอันน่าสนใจจาก ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น