โรงเรียนสอนสร้างธุรกิจ โดย Baramizi Lab Academy “หลักสูตรที่ปรึกษาและอบรมเพื่อพัฒนาการออกแบบแบรนด์เชิงกลยุทธ์”