THE STRATEGY : EP.06 ตัวชี้วัดความแข็งแรงของแบรนด์ ดูจากอะไร? ตอนที่ 4 “ต้องมี Scalability”

“THE STRATEGY” หมากรุกยังต้องคิด หมากธุรกิจไม่คิดได้ไง

รายการที่จะมาชวนคุยเรื่อง กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

EP.06 ตัวชี้วัดความแข็งแรงของแบรนด์ ดูจากอะไร? ตอนที่ 4 “ต้องมี Scalability”

การทำธุรกิจนั้น เมื่อมี Super fans, Internal Brand, Brand Value สิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้แบรนด์ของเราสามารถเติบโตต่อไปได้ คือ ความสามารถในการขยายธุรกิจ หรือ Scalability แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าแบรนด์ของเรามี Scalability รึยัง??

โดย :
จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ (หวก) / CEO Baramizi Group & Brand Consultant
ปณิตา ฤกษปิติวิทย์ (ถิง) / Brand Strategist

———————————

ติดตามความรู้ด้านการสร้างแบรนด์และกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
Website : www.baramizi.co.th
Facebook : baramizi
Line@ : @baramizi

ติดต่อ Baramizi Group
Contact : 02-714-0433