Branding EP.2: หยั่งรู้เทรนด์ เห็นอินไซท์ลูกค้า

การพัฒนาแบรนด์ในระยะยาวนั้นจำเป็นอย่ายิ่งที่จะต้องพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจกระบวนการวิจัยเพื่อค้นหาแนวโน้มของความต้องการของผู้บริโภค ที่เรียกว่า การค้นหาอินไซท์ลูกค้า (Customer insight) โดยมาเรียนรู้แบบง่ายๆ ผ่านลุงสมาน ในโครงการ SME เปลี่ยนแล้วรวย
* อีกหนึ่งผลงานบารามีซี่คือส่วนหนึ่งของการเป็นที่ปรึกษาแบรนด์ให้กับองค์กรรัฐ TCDC