ตัวอย่างเนื้อหา “ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์ Experience Design Future Trend 2019-20 (For Property Sector)”

ข้อมูลวิจัยเทรนด์ชุด Xperience Design Future Trend 2019-20 สำหรับวงการอสังหาริมทรัพย์นี้เป็นข้อมูลวิจัยเทรนด์ชุดแรกที่ Baramizi Lab จัดทำขึ้นเพื่อขยายองค์ความรู้ด้านการใช้เทรนด์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้กับภาคธุรกิจด้วยประสบการณ์การวิเคราะห์และวิจัยเทรนด์และการใช้เทรนด์สำหรับการกำหนดทิศทางของธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา และเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดทำข้อมูลเทรนด์เพื่อการพัฒนาธุรกิจขึ้นแบบเฉพาะอุตสาหกรรม

ชุดข้อมูลวิจัยนี้เหมาะกับบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้หลงใหลหรือสนใจคิดค้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ (New Experience) ให้เกิดความโดดเด่นแตกต่างสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า หรือบริษัทธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องการทำงานร่วมกับผู้พัฒนาที่อยู่อาศัย

ในชุดข้อมูลวิจัยนี้จะประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่

1. Introduction 
เนื้อหาที่กล่าวถึงที่มาที่ไปของเทรนด์ เพื่อให้ผู้อ่านตกผลึก มีความกระจ่างในการทำความเข้าใจเทรนด์ของ Xperience Design ทั้งหมดและสามารถต่อยอดสู่การจับเทรนด์รอบตัวได้ด้วยตนเองในอนาคต

2. Xperience Design Future Trend
เนื้อหาที่เป็นตัวเนื้อเทรนด์ Xperience Design  Future Trend ทั้งหมดที่เกิดขึ้นประจำปี 2019-20 ซึ่งมีการอธิบายขยายความให้เข้าใจในเทรนด์นั้นๆ และตัวอย่างประกอบเพื่อกระตุ้นไอเดียเห็นโอกาส

3. Local Movement
เนื้อหาที่ทำการ Forecast ความต้องการของผู้บริโภคคนไทยจากกลุ่มตัวอย่างตัวแทนคนไทยในระดับชนชั้นกลางที่มีโอกาสซื้อบ้าน คอนโด หรือทาวน์โฮม ในรอบ 5 ปี

4. Future Business Opportunities
โอกาสต่อยอดทางธุรกิจจากเทรนด์ใหม่ๆ

 

โดยท่านสามารถอ่านตัวอย่างเนื้อหาในส่วนของ Key Impact แนวโน้ม Mega Trend ที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จนเกิดผลกระทบที่น่าจับตามอง 7 ข้อ และ Xperience Design Future Trend ทั้ง 27 ข้อ ซึ่งเป็นแนวโน้มการออกแบบประสบการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นประจำปี 2019-20  ได้ด้านล่างนี้

 

  • “Ageing Society” 1 ใน 7  Key Impact ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    ท่านสามารถอ่านตัวอย่างเนื้อหาได้ด้านล่างนี้
    https://bit.ly/2QWpFJB
  • “Interlock Life”  1 ใน 27 เทรนด์การออกแบบประสบการณ์ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ (Experience Design Future Trend for Property Sector) ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก Key Impact ด้าน Ageing Society
    ท่านสามารถอ่านตัวอย่างเนื้อหาได้ด้านล่างนี้
    https://bit.ly/2QTQWMJ