KFC

Background
ด้วยที่ว่าเป็นแบรนด์ระดับ Global และเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เพราะฉะนั้นในเรื่องของวิธีการทำการตลาดมีความชัดเจนมากๆอยู่แล้ว ดังนั้นในสิ่งที่บริษัท บารามีซี่ จำกัด ภายใต้หน่วยงาน Baramizi Lab ได้เข้าไปดูแลโดยมีจุดประสงค์ 2 เรื่องคือ เรื่องแรก ประเมินและวัดผลว่า ต้นแบบร้านที่มาจากเมืองนอกเป็นอย่างไรสามารถเข้ากับพฤติกรรมคนไทยได้หรือไม่ element หรือ zoning ต้องมีอะไรปรับไหม เรื่องที่ 2 คือ การปรับเข้ากับ Local ไม่ว่าจะเป็น zoning หรือ element ต่างๆ ที่ต้องปรับให้เข้ากับ Local เรืองที่ 3 คือ การหา Optimized Investment ด้วยที่นโยบายมีการขยายหลายสาขาทั่วทุกท้องที่ เพราะฉะนั้นจึงต้องทำการ study ว่าอะไรที่จำเป็นควรเก็บไว้ และอะไรที่ไม่จำเป็น ซึ่งจะทำให้ช่วยลด Cost ได้

Target Audience 
ทาง KFC ตั้งมาแล้วว่าเป็นกลุ่ม Family with kids และกลุ่มที่เป็น Student และ First Jobber โดยเลือกกลุ่มที่เข้า Mc และ KFC มา Study

Design Research
เรามีการออกแบบเครื่องมือ สำหรับเช็ค รวมถึงการทำ Observe เพื่อให้เห็นพฤติกรรมจริงว่าสิ่งที่ Consumer ตอบใน Focus Group มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ไหม เรามีการทำ Study โดยใช้ Tool ที่เรียกว่า  Collage Map, 3D Visualization, Q&A, Postcard เพื่อดู mindset ของเค้า จนไปถึง Observe ว่าใน period 1 วันคนเข้ามา KFC ช่วงไหนมากสุด รวมถึงพฤติกรรมการเข้าร้าน เช่น ลูกค้ามีการมองบริเวณไหนบ้าง ชอบนั่งโซนไหนมากสุด โซนไหนที่ไม่ค่อยมีคนนั่ง ซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่ในกระบวนการ Design Research จนได้ผลลัพธ์ที่บอกถึงเรื่องสิ่งที่ควรคงไว้, สิ่งที่ควรเพิ่มเติม, สิ่งที่ไม่ควรทำ เพื่อเป็นประโยชน์ในเรื่องของ Optimized Investment

Positioning
KFC  เป็น QSR ซึ่งนโยบายหลังๆ มีการเข้าสู่เป็นรูปแบบ  Casual Dining มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน

Design Experience
มีการใส่ลูกเล่นเข้าไปในราละเอียดต่างๆ เช่นผนัง Offbeat หรือการใช้โคมไฟที่ทำขึ้นมาเฉพาะ หรือการทำเรื่องเมนู ว่าต้องเป็นแบบ  Slim, แบบ Thin หรือแบบโค้ง ตลอดจนถึง Front Counter ที่ถือว่าเป็นประสบการณ์สำคัญที่สุดในตัวร้าน ดังนั้นเคาน์เตอร์จึงต้องมีความกว้าง เปิดโล่ง เปิดรับคนมากกว่าเป็นลักษณะพื้นที่แบบลึก
เรื่องประสบการณ์ที่ให้กับ Zoning ก็มีเช่นเดียวกัน เช่นโซนสำหรับครอบครัว สำหรับเพื่อนฝูง สำหรับมากินเร็วไปเร็ว ซึ่งโซนนี้ของเมืองไทยจะน้อยกว่าต่างประเทศ เพราะพฤติกรรมคนไทยเข้ามานั่งกินนานและจริงจัง กินเป็นมื้อหลักก็ว่าได้ และเรื่องที่นั่งก็ต้องการความนุ่ม โค้ง มน มากขึ้นซึ่งภาพรวมก็มีการนำไปปรับใช้กับร้าน KFC สาขาปัจจุบัน

ผลที่เกิดขึ้น
KFC สามารถเข้าได้กับคนรุ่นใหม่ที่มีครอบครัว คนทำงานรุ่นใหม่ และวัยรุ่น ได้มากขึ้น ซึ่งไม่ได้เข้ามากินไก่เพียงอย่างเดียว แต่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าสามารถเข้ามานั่งคุยงานได้ เสพบรรยากาศ