Chorkoon (ช่อคูน)

Brand : Chorkoon
Company : Chorkoon Remidy Co., Ltd.
Industry : Medical Product, Cosmetic, Health & Body Care
Keywords : Natural, Herbal Extract, Thai Herbs, Thai Herbal Pharmacopoeia, Organic, Medical Product, Cosmetic, Health, Body Care
Year : 2016

Scope of work :
1. Brand Strategy
2. Product Strategy
3. Brand Strategic Roadmap
4. Brand Identity Design

Challenge :
1. การสร้างแบรนด์ให้ง่ายต่อการรับรู้ : โดยการสื่อสารคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อย่างตรงไปตรงมา และการเลือกใช้คำและวิธีการในการนำเสนอที่เรียบง่าย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ จากเดิมที่เน้นการนำเสนอเรื่องราว ที่มาและความสำคัญของตำรับแพทย์แผนไทย และผลลัพท์เชิงวิชาการและวิทยาศาสตร์
2. การทำให้ภาพสมุนไพรไทยมีความทันสมัย : สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่มีสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยให้ดูทันสมัย แตกต่างจากแบรนด์สินค้าจากสมุนไพรไทยทั่วไปลูกค้าที่มักมีภาพจำว่ามักโบราณ ไม่สวยงาม ทำให้ไม่เกิดความภาคภูมิใจที่จะเลือกซื้อมาใช้งาน

Strategy :
1. Brand Value : สร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์จากตำรับสมุนไพรไทยโบราณ ว่าผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ มีประโยชน์ในการสร้างสมดุล รักษาและป้องกันโรค รวมไปถึงบำรุงและฟื้นฟูสภาพผิวเพื่อความงาม ผ่านการค้นคว้าวิจัยที่เชื่อถือได้
2. Segmentation : กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนจากการวาง Brand positioning จากเดิมที่เน้นขายผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้มีการเจาะจงว่าลูกค้าของแบรนด์คือใคร
3. Brand Experience Design :
3.1 Iconic : การออกแบบ Logo ใช้สัญลักษณ์ดอกคูน จากชื่อแบรนด์ช่อคูน ที่มีเรื่องราวจากการเป็นดอกไม้มงคล ประกอบกับสัญลักษณ์ของความสมดุล แทนฐาตุทั้ง 6 ซึ่งเป็นธาตุพื้นฐานที่ใช้ในการแพทย์แผนไทย โดยใช้สีเหลืองทองจากดอกคูนในการนำเสนอแบรนด์ให้มีความหรูหรา ทันสมัย
3.2 Product : ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ผสมผสานกับความรู้ด้านสมุนไพรตำรับไทย ในการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย
3.3 Communication : เน้นการสื่อสารคุณค่าแบรนด์ตามกลยุทธ์ “มหัศจรรย์แห่งพลังธรรมชาติจากสมุนไพร สู่พลังแห่งความสมดุลของชีวิต” ซึ่งสื่อถึงพลัง หรือคุณประโยชน์อันมหัศจรรย์จากสมุนไพรไทยจากพลังธรรมชาติสู่พลังแห่งความสมดุลแห่งชีวิต ในการสร้างสมดุลให้กับร่างกาย

Result :
1. มีพาร์ทเนอร์ติดต่อสนใจนำไปช่วยทำตลาดมากขึ้น
2. ชื่อเสียงแบรนด์ดีขึ้นทำให้เกิดยอดขายมากขึ้น
3. ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากยิ่งขึ้น