Bar B Q Plaza

โจทย์คือ ปัญหาอะไรที่เราต้องแก้ ประเด็นแรกคือ ทางผู้บริหารที่อยู่ฝ่าย Business Develop ต้องตรวจแบบทาง interior designer โดยที่รู้สึกว่าเหมือนมันขาดอะไรยึดเหนี่ยว หรือเค้ารู้สึกว่ามันขาดเอกลักษณ์ของร้าน ประเด็นที่ 2 คือ เทรนด์ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไป ภาพลักษณ์ของร้านเริ่มไม่เข้ายุค เข้าสมัย โจทย์ใหญ่ก็คือ บาร์บีคิวมีสาขาร่วม 100 สาขา ดังนั้นการจะปรับทั้งหมดจะทำอย่างไรให้สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว มี unity
ในการคุมภาพลักษณ์ทั้งหมด และมี identity ที่ชัดเจนขึ้น Brand Value คือ Most enjoyable meal คือเข้ามากินแล้วได้ความสนุกและความเพลิดเพลินไปด้วย

Target Audience จะแบ่งเป็น Family with kids 2 กลุ่มนี้เป็นเป้าหมายหลักในการเข้าร้าน Bar B Q แต่เราก็ศึกษากลุ่มอื่นทีมีทั้งพึงพอใจ และไม่พอใจ ที่รู้จักแบรนด์และทั้งที่ได้เข้ามาในร้านดังนั้นกระบวนการวิจัยที่เราใช้ทำต้นแบบร้าน รวมถึงการทำ Identity เราก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่า Design Research มีการออกแบบเครื่องมือ การเลือก Target Group ที่ถูกต้องเข้ามาร่วม Focus Group เพื่อหา ideal ว่าอะไรคือรูปแบบร้านที่เค้าต้องการ อะไรคือ Optimized Investment ในแง่ของการลงทุน

Positioning ของเค้า Most Enjoyable Meal ทำให้มุมมองของคนที่มาทานในร้านไม่รู้สึกว่ามากินอย่างเดียวเพราะไม่งั้นมุมมองของเค้าจะไปเปรียบเทียบร้านปิ้งย่างๆ ตามริมถนนทั่วๆไป เราจึงต้องหา different
point โดยเฉพาะ different point ที่ต้องต่างจากคู่แข่ง เช่น suki shi ที่มีฮู้ดลงมาปิดเป็นต้น เพราะฉะนั้นเราต้องมีจุดต่าง ที่เป็นกลุ่มของเราเอง

ส่วน design experience เราทำตั้งแต่ secondary identity ที่มี inspiration มาจาก Bohimien ซึ่งเป็นเทรนด์ยุคหนึ่งในปี 2009 ซึ่งคนรู้สึกว่าดูเก๋ทันสมัย และสนุก อบอุ่นมีความเป็นครอบคัว เพราะมาจากเส้นวงกลมพันกัน ซึ่งก็ถูกนำไปใช้ชุดพนักงาน การออกแบบร้านก็มี core tenet ในเรื่องของการคุมการออกแบบ มีเรื่องของการใช้ Focal Point เข้ามาจัดการร้าน มีจุดที่เรียกว่า Destination Zone ขึ้นมา สิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้การออกแบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการลงทุนที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด

ผลลัพธ์ สาขาที่มีการปรับยอดขายเพิ่มขึ้นมา 30-40% และมีผลตอบรับ feedback ที่ดีของผู้ที่เข้ามาร้าน BBQ ว่ามีบรรยากาศที่รู้สึกถึงความ enjoy จริงๆ ของคนที่เข้ามาทาน และคนที่มองเข้าไปในร้านก็จดจำได้ว่าเป็นร้าน BBQ ก็คือผนัง Focal Point) ที่เราตั้งใจวางแผนการออกแบบตั้งแต่แรก เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ทางด้านยอดขายที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากเพียงแค่โฆษณา หรือการทำ Promotion เพียงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นการออกแบบประสบการณ์ ทั้งระบบ ช่วยทำให้ Consumer เพิ่มมากขึ้นและรู้สึกดีกับแบรนด์มากขึ้น