BRAND TRANSFORMATION คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือก (ตอน 2)

ในตอนที่แล้วที่ได้เล่าถึง Brand Transformation กับสิ่งที่แบรนด์ท่านต้องทำเป็นอย่างแรก หรือทำที่ 1 คือ
– การสร้างวิสัยทัศน์ที่มีคุณค่า
– การสร้างคุณค่าแบรนด์มีระดับที่แตกต่างกันไป 4 ระดับ
ซึ่งถ้าเรามี Brand Future Vision ที่ดีจะนำให้แบรนด์ของเราเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืนและมีมูลค่าทำให้เรารู้ว่าอะไรที่แบรนด์เราควรเดินอะไรไม่ควรเดินแต่การทำ Brand Transformation เพื่อการสร้างแบรนด์นั้นยังมีองค์ประกอบอื่นๆ อีกดังที่จะเล่าต่อไปใน สิ่งที่ต้องทำที่ 2!

ทำที่ 2 : สร้าง Business Model ที่แตกต่างจากคู่แข่ง   (Create New Business Model)  

ในคุณสมบัติข้อนี้เป็นข้อที่ไม่ง่ายนักสำหรับธุรกิจที่อยู่มานาน เพราะท่านจะมีการติดกับภาพความสำเร็จแบบเดิมๆ และเห็นแต่วิธีการสร้างรายได้แบบเดิมๆ ซึ่งในปัจจุบัน คำว่าการสร้างความแตกต่างนั้นต้องสร้างความแตกต่างถึงในระดับ Business Model กันเลยทีเดียว การที่จะคิดหา Business Model ที่แตกต่างนั้นมีหลักคิดอยู่หลายประการ ดังนี้ 

1. คิดเรื่องการแก้ปัญหาหรือ Pain point ก่อนที่จะคิดถึงการสร้างรายได้ เช่น 

การที่ธุรกิจหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์สร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ได้สำเร็จ คือการคิดถึงการอ่านข่าวของคนที่ต้องการอ่านเฉพาะเรื่องที่ตนสนใจ โดยเปลี่ยนการขายจากหนังสือพิมพ์ปกติ ให้ผู้อ่านกลายเป็นเลือกได้ตามความต้องการตน แล้วหันมาเพิ่มรายได้จากการ Subcribe เป็นรายได้หลักซึ่งปรากฏว่าในปีที่ผ่านมารายได้ส่วนนี้ของวอชิงตันโพสต์ ได้แซงหน้าค่าโฆษณาไปที่เรียบร้อย โดยมีรายได้ Subscribe สูงถึง 83 ล้านเหรียญ เป็นต้น

  

2. คิดจากการสร้างรายได้จากเครื่องมือทางดิจิตอลให้มากขึ้น เช่น ตัวย่างที่กล่าวมาข้างต้นในข้อ 1 ถ้ารายได้ของสื่อหนังสือพิมพ์มา

จากแค่การขายหนังสือพิมพ์กับค่าโฆษณา ก็คงจะลงเอยด้วยการปิดตัวไปในที่สุด แต่สิ่งที่วอชิงตันโพสต์ทำ คือการพัฒนาระบบดิจิจตอลแพลตฟอร์มให้ทันสมัย และสร้างรายได้ด้วยตัวเองบนแพลตฟอร์มได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการแก้ปัญหาของการเสพ และติดตามข่าวในยุคสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

3. ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการคิด คือ การที่เราจะปรับหรือพัฒนา Business Model เรานั้น เราไม่สามรถใช้วิธีสั่งการแบบ Top Down ได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องสร้างมาบนพื้นฐานที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มาร่วม Co-create ซึ่งสำคัญมากเพราะการขับเคลื่อนจะเป็นไปด้วยความราบรื่นต่อไป 

ลองไปทบทวนนะครับว่าถึงเวลาหรือยังที่ธุรกิจหรือแบรนด์ของท่านจะต้องคิดถึงการสร้างรายได้ ที่มาจาก Business Model ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อก้าวให้ทันต่อการกวาดล้างในยุคดิจิตอลแบบ 4.0