5 Most Valuable Nation Brand 2022 ประเทศที่มูลค่าแบรนด์สูงที่สุดของปี 2022

อีกไม่กี่อาทิตย์ก็ใกล้ถึงช่วงสิ้นปี ถ้าหากจะให้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระดับโลกตลอดช่วงปีที่ผ่านมานี้คงไล่ไม่หมด ไม่ว่าจะความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากสถานการณ์โควิด-19 หรือความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังคงอยู่มาตลอด ซึ่งหลายๆ เหตุการณ์นอกเหนือจะส่งผลกระทบต่อตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์และมูลค่าแบรนด์ประเทศ (Nation Brand) ของแต่ละประเทศด้วย ในปี 2022 นี้ Brand Finance ที่ปรึกษาด้านแบรนด์ชั้นนำของอังกฤษได้รายงาน 100 อันดับ มูลค่าแบรนด์โลกแล้ว ซึ่งเราจะนำมาพูดถึงให้ฟังต่อจากนี้

เกณฑ์ Ranking มูลค่าแบรนด์แต่ละประเทศเป็นยังไง

ในการเข้าร่วมจัดอันดับจากทุกประเทศทั่วโลกนี้ย่อมต้องมีเกณฑ์ในการวัดหลายขั้นตอนสักหน่อย โดยเกณฑ์ในการวัดทั้งหมด 5 ขั้นตอนที่องค์กรได้มีการกลั่นกรองจนกว่าจะได้แนวทางที่ดีที่สุดในการจัดอันดับ มีดังนี้

🚩ขั้นที่ 1 ความแข็งแกร่งของแบรนด์ประเทศ

ซึ่งในการวัดความแข็งแกร่งนี้จะวัดจาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการลงทุน ด้านสังคม ด้านสินค้าและบริการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอื่นๆ โดยเมื่อวัดออกมาแล้วจะได้ค่าดัชนีความแข็งแกร่งของแบรนด์ประเทศ หรือ  Brand Strength Index (BSI) ก่อนจัดอันดับออกมาซึ่งมีตั้งแต่อันดับต่ำสุดอย่าง D จนถึงอันดับ AAA+

🚩ขั้นที่ 2 อัตรา Royalty Rate 

เป็นอัตราที่ถูกกำหนดขึ้นจากการพิจารณาอัตราเฉลี่ยในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในคำนวณร่วมกันกับ GDP ของประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อมูลค่าแบรนด์ประเทศว่าจะมากหรือน้อยต่อไป

🚩ขั้นที่ 3 รายได้ (Revenues)

การประเมินมูลค่าแบรนด์ประเทศนี้ก็ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ GDP ของประเทศนั้นๆ เช่นเดียวกัน โดยการคาดการณ์นี้จะนำมาจากรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) อัตรา Royalty Rate ในขั้นตอนที่ 2 จะถูกนำมาใช้ในการคำนวณต่อด้วยเช่นกัน

🚩ขั้นที่ 4 ต้นทุนเฉลี่ยจากเงินลงทุน หรืออัตราคิดลด (WACC หรือ Discount Rate)

การทำบัญชีสำหรับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจของประเทศ จำเป็นต้องมีการคำนวณอัตราคิดลด (Discount rate)  ที่แสดงต้นทุนเฉลี่ยของแหล่งเงินทุนของแบรนด์และผลตอบแทนขั้นต่อที่จำเป็นสำหรับสินทรัพย์ของแบรนด์ ซึ่งอัตราคิดลดจะใช้ในการคำนวณมูลค่ารายได้ของแบรนด์ในอนาคต

🚩ขั้นที่ 5 การวัดมูลค่าแบรนด์ (Brand Valuation)

นำรายได้ของแบรนด์มาหักภาษีและคิดมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ซึ่งโดยท้ายที่สุดแล้วจะทำให้ได้มูลค่าของแบรนด์ประเทศออกมา

เปิดโผ 5 Most Valuable Nation Brand 2022

อันดับที่ 1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

มูลค่า Nation Brand 26.472 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตเพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อนหน้า

อันดับที่ 2 สาธารณรัฐประชาชนจีน 

มูลค่า Nation Brand 21.528 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตเพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อนหน้า

อันดับที่ 3 ประเทศเยอรมนี

มูลค่า Nation Brand 4.503 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตเพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อนหน้า

อันดับที่ 4 ประเทศญี่ปุ่น

มูลค่า Nation Brand 4.284 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตลดลง 3% จากปีก่อนหน้า

อันดับที่ 5 สหราชอาณาจักรอังกฤษ

มูลค่า Nation Brand 4.115 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตเพิ่มขึ้น 10%  จากปีก่อนหน้า

ซึ่งจากการจัดอันดับพบว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่ 31 เท่ากับปี 2021 แต่อันดับลดลงจากปี 2020 ที่อยู่อันดับ 28 และเมื่อเทียบกับมูลค่าแบรนด์ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังถือเป็นประเทศที่มีอันดับสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งยังคงนำหน้าจีนที่อยู่เช่นเดียวกับปีที่แล้ว โดยเมื่อหากลองนำมูลค่าแบรนด์ของทั้งสองประเทศนี้มารวมกันจะมีมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่าแบรนด์ของอีก 98 แบรนด์จาก 100 อันดับแรกรวมกันเลยทีเดียว

ภาพรวมมูลค่าแบรนด์ประเทศในปี 2022

ในปีนี้หลายๆ ประเทศเริ่มมีอันดับมูลค่าแบรนด์ของประเทศสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งเดิมทีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด โดยในปีนี้พบว่ามูลค่ารวมของแบรนด์ระดับประเทศ 100 อันดับแรกของโลกอยู่ที่ 97.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี แม้จะยังคงต่ำกว่ามูลค่าก่อนเกิดโรคระบาดที่ 98.0 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 ก็ตาม

____________________________

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://brandirectory.com/rankings/nation-brands/table 

https://www.brandbuffet.in.th/2019/10/annual-report-the-most-valueable-and-strongest-nation-brand-2019/