PropertyTrend_BlockchainRealEstate

TREND FAST TRACK: PROPERTY TREND Practical Blockchain fo Real Estate เทคโนโลยี Blockchain สำหรับวงการอสังหาริมทรัพย์

Property Issue  คือการจับตา Spot แนวโน้มความเคลื่อนไหวที่สำคัญของกลุ่มนวัตกรรมในวงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความท้าทายและมียังมีศักยภาพในการเติบโต อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมในการพักอาศัยและใช้ชีวิตของผู้คนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต Baramizi Lab จึงทำหน้าที่จับตาดูความเคลื่อนไหวเพื่อมองหา Signal หรือสัญญาณที่จะบ่งชี้เทรนด์อันสำคัญอย่างต่อเนื่อง

ทุกวันนี้เทคโนโลยี Blockchain เข้ามามีบทบาทกับภาคธุรกิจในทุกๆ วงการ โดยเฉพาะภาคการเงิน ที่ Blockchain เข้ามามีบทบาทอย่างมากในรูปแบบของ Crypto Currency สกุลเงินดิจิทัลที่ใช้สำหรับชำระเงิน  ซื้อขายแลกเปลี่ยน ไปจนถึงการรักษามูลค่า และในช่วงที่ผ่านมา Defi (Decentralize Finance) หรือระบบการเงินไร้ตัวกลางก็เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีระบบนิเวศทางกาารเงินที่เข้มแข็งและครอบคลุมธุรกรรมทั้งการปล่อยกู้ ตลาดแลกเปลี่ยนไร้ตัวกลาง อนุพันธ์ ใกล้เคียงตลาดแบบมีตัวกลางมากขึ้นเรื่อยๆ

แต่นอกเหนือจากภาคการเงินแล้ว อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เองก็เริ่มมีการนำ Blockchain มาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในประเทศไทยเองก็เริ่มมี Use Case ให้เห็นมากขึ้น วันนี้ Baramizi Lab อยากชวนทุกคนได้ไปทำความรู้จักแนวโน้มเทรนด์ Blockchain fo Real Estate ซึ่งเกิดจากการรวบรวม Case Study ที่เป็นการนำ Blockchain มาใช้ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และจัดกลุ่มออกมาได้ 6 รูปแบบ คือ

1. รับชำระเงินด้วย Crypto Currency

2. Real Estate-backed ICO

3. Land & Property Register

4. Project Financing / Loan / Mortgage

5. Property Management

6. Construction Management

ซึ่งทั้งหมดมีรายละเอียด และกรณีศึกษา ดังนี้

1. รับชำระเงินด้วย Crypto Currency

[Thailand] 3 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในบ้านเราที่รองรับการชำระเงินด้วย Crypto Currency ได้แก่

– แสนสิริ รับชำระเงินในสกุล BTC, ETH, USDT, USDC

– Ananda รับชำระเงินในสกุล BTC ETH USDT

– Origin รับชำระเงินด้วย BTC, ETH, USDT

2. Real Estate-backed ICO

คือการแปลงสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล (Tokenization) โดยนำเทคโนโลยี Blockchain มาช่วยในการออก Digital Token เพื่อเสนอขายแก่บุคคลทั่วไป หรือที่เรียกว่า (ICO : Initial Coin Offering) โดยผู้ที่ออก  Real Estate-backed ICO สามารถนำเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นโดยตรง ซื้อหุ้น หรือสิทธิในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ข้อดีของสินทรัพย์ประเภทนี้คือทำให้มีความยืดหยุ่นกว่า REIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ตรงที่มีความยืดหยุ่นในการออกแบบผลประโยชน์ที่ผู้ถือสินทรัพย์จะได้รับ อาจได้รับผลตอบแทนเป็นเงิน สิทธิ หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

[Thailand] SIRIHUB Token

บริษัท เอสพีวี77 ออก สิริ ฮับ หรือ SIRIHUB Token โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีอสังหาริมทรัพย์อ้างอิง คือ สิริ แคมปัส (อาคารสำนักงานใหญ่ของแสนสิริ) บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส มีสถานะเป็นผู้ให้เช่า ส่วนผู้เช่า คือ แสนสิริ ซึ่งมีสัญญาเช่าระยะยาว 12 ปี  (ปี 2562-2574) ผลประโยชน์เกือบทั้งหมดที่โครงการได้รับจะถูกจ่ายให้กับผู้ถือ Token ทุกราย ซึ่งคือเงินค่าเช่าที่ได้รับจาก กลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส ซึ่งรายละเอียดสัญญาทั้งหมดนี้จะถูกกำหนดสิทธิโดย Smart Contract

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000063757

[USA] Meridio

แพลทฟอร์มเพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบดิจิทัลที่ทำหน้าที่แปลงอสังหาริมทรัพย์ให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสร้างการเข้าถึงสำหรับนักลงทุนทุกระดับ นักลงทุนรายย่อยที่มีเงินน้อยสามารถมีส่วนเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ ลดค่าธรรมเนยียมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถได้แหล่งเงินทุนจากนักลงทุนทุกระดับตั้งแต่รายย่อยไปจนถึงนักลงทุนสถาบัน สร้างความเรียบง่ายให้กับกระบวนการชำระเงินต่างๆ ในอสังหาริมทรัพย์ และช่วยในการเข้าถึงสินทรัพย์

3. Land & Property Register

การทำสัญญาซื้อขายและยืนยันกรรมสิทธิ์ด้านที่ดินจำเป็นต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องมากมาย มีความเสี่ยงที่โฉนดจะสูญหาย ถูกฉ้อโกง และได้รับการบริหารจัดการไม่ดี  Blockchain เข้ามาแทนที่ระบบเหล่านี้ด้วยการแปลงอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ช่วยยืนยันธุรกรรม อัปเดตความเปลี่ยนแปลง

[Sweden] Lantmäteriet : Blockchain-powered land registry

Lantmäteriet หน่วยงานด้านแผนที่และการจัดการที่ดินของประเทศสวีเดน ใช้ Blockchain เข้ามาช่วยในการลงทะเบียนด้านที่ดิน

การใช้แพลทฟอร์ม Bloclchain ซึ่งนี่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านภาษีได้ถึง 106 ล้าน$ ต่อปี ด้วยการตัดงานเอกสาร ลดการฉ้อโกง และเร่งความเร็วในการทำธุรกรรม

https://www.nasdaq.com/articles/swedish-mapping-authority-pioneering-blockchain-based-real-estate-sales-2018-03-15

4. Project Financing / Loan / Mortgage

การระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่เป็นเรื่องยาก บางครั้งผู้พัฒนาต้องกู้เงินด้วยดอกเบี้ยธนาคารราคาแพงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทุน รวมไปถึงการปล่อยสินเชื่อในการกู้ซื้อบ้านที่ต้องเต็มไปด้วยรายละเอียดเอกสาร และต้องมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยต่างๆ

[USA] Liquid Mortgage

แพลทฟอร์มที่เข้ามาใช้เชื่อมต่อผู้ต้องการกู้เงิน และผู้ให้กู้เงิน ด้วย Blochchain ที่ช่วยตรวจสอบ บริหารจัดการเอกสาร การชำระเงิน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการเข้ารหัส ผู้ให้กู้เงินจะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายที่ถูกลง โปร่งใส และสร้างความแน่นอนในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสินเชื่อ

https://www.liquidmortgage.io/

5. Property Management

บริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มักต้องเจอกับความยุ่งยากในการบริหารจัดการ Portfolio อสังหาริมทรัพย์ Blockchain สามารถเข้ามาชวยด้านการแชร์ข้อมูล ทำให้ระบบเรียบง่ายมากขึ้น ทำให้การดูแลจัดการด้านการชำระให้สะดวกมากขึ้น

6. Construction Management

การบริหารจัดการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่มักมาพร้อมกับความยากในการบริหารจัดการสัญญาจ้าง การประมูลราคาจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการควบคุมความโปร่งใสของผู้รับเหมา และผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างต่างๆ  Blockchain สามารถเข้ามาช่วยระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา และการจ่ายเงิน และกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ

[USA] CPROP

บริษัทที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่หลากหลายให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การจัดการการลงทุน การเงิน การทำธุรกรรม รวมถึง การบริหารจัดการโครงการ และการก่อสร้าง CPROP ใช้ Blockchain เข้ามาจัดการข้อมูลทุกอย่างตลอดการก่อสร้าง ตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น ราคา  การการันตี ข้อมูลการจัดการ CPROP วางบทบาทเป็นผู้ช่วยที่เข้าไปช่วยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้สามารถใช้ข้อมูลได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

CPROP

 

#FutureResearch  #ResearchForBusiness #FutureTrendResearch  #Trend #WisdomDriveTheFuture #Covidmosphere  #Insight #UnmetNeed #BaramiziLab

ที่มา :

https://builtin.com/blockchain/lending-loans-borrowing-mortgages

https://consensys.net/blockchain-use-cases/real-estate/#altfinancing

https://www.pwc.de/en/real-estate/digital-real-estate/blockchain-in-real-estate.html

https://www.jll.cl/es/trends-and-insights/investor/how-blockchain-is-reshaping-the-real-estate-industry