TREND FAST TRACK : Flip Telling Flip Mindset เล่าเรื่องมุมแปลกใหม่ แต่กลับมุมมองที่แตกต่าง
 Trend Fast Track เสิร์ฟร้อนประจำสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2019

TREND FAST TRACK : Flip Telling Flip Mindset เล่าเรื่องมุมแปลกใหม่ แต่กลับมุมมองที่แตกต่าง
เมื่อการเล่าเรื่องไม่ได้อยากเล่าเรื่องแบบธรรมดาทั่วไป แต่อยากเล่าเรื่องเปิดมุมมองให้ กลับเรื่องราวให้น่าสนใจจนคนต้องร้อง “WOW!!!!!! คิดได้อย่างไรเนี่ย


🔥 Trend Fast Track🔥 เสิร์ฟร้อนประจำสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2019 สัปดาห์นี้  ธุรกิจจำเป็นที่จะต้องเริ่มแบ่งปันเรื่องราวต่างๆเพื่อสื่อสารถึงของแบรนด์ ซึ่งการที่แบรนด์ได้นำเสนอเรื่องราวที่มีความน่าสนใจ ก็จะเกิดการเชื่อมต่อกับผู้คน สร้างความไว้วางใจ ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์ แต่ในพื้นที่บนโลกออนไลน์ที่มีการผลิตคอนเทนต์จำนวนมหาศาลอย่างต่อเนื่อง เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวัน การเล่าเรื่องหรือนำเสนอต่างๆนั้นก็ต้องแย่งชิงความสนใจจากผู้ชม จึงเป็นการแข่งขันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ละแบรนด์ก็จะสร้างเอกลักษณ์น่าสนใจ และแตกต่างในการเล่าเรื่อง แต่พอนานๆ ไปก็วนอยู่ในอ่างเดิมๆ เพราะการเล่าเรื่องหรือการนำเสนอทั้งหมดนั้นไม่ได้ปรับรูปแบบวิธีคิดของผู้บริโภค ผู้บริโภคยังคงเข้าใจตามแบบที่ควรเป็น แต่ถ้าเกิดแบรนด์นั้นสามารถที่จะเล่าเรื่องหรือนำเสนอในมุมมองที่ใหม่ แปลก และแตกต่าง โดยกลับเรื่องราวในเล่าเรื่องหรือนำเสนออีกรูปแบบ โดยเน้นในการปรับวิธีคิดของคนให้เข้าใจอีกแบบ แต่เกิดความเข้าใจและเกิดประโยชน์ในลักษณะแบบเดียวกัน ก็จะสร้างความสำเร็จและคุณค่าของแบรนด์ที่ไม่มีแบรนด์ใดจะสามารถลอกเลียนแบบได้
ทีนี้มาดูกันว่าแต่ละแบรนด์ทั่วโลกได้นำเสนอการเล่าเรื่องไม่ได้อยากเล่าเรื่องแบบธรรมดาทั่วไป แต่อยากเล่าเรื่องเปิดมุมมองให้ กลับเรื่องราวให้น่าสนใจจนคนต้องร้อง “WOW!!!!!! ” ได้อย่างไร

1.NZ Transport Agency นำเสนอโฆษณาที่แสดงให้ผู้บริโภคมองเห็นว่าเห็นรถยนต์ของพวกเขาเป็นที่หลบภัยที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอล

[ New Zealand ] NZ Transport Agency ประเทศนิวซีแลนด์ ต้องการนำเสนอโฆษณาลดการใช้ SmartPhone ในขณะขับขี่แต่ต้องการเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนใคร ดังนั้นจึงนำเสนอโฆษณาที่แสดงให้ผู้บริโภคมองเห็นว่าเห็นรถยนต์ของพวกเขาเป็นที่หลบภัยที่เหมาะสมสำหรับ SmartPhone แทน เพราะ  43% ของผู้ขับขี่คนรุ่นใหม่ชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ พยายามที่จะไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถแต่ท้ายที่สุดด้วยการติดต่อสื่อสารที่มีตลอดเวลาและแรงดึงดูดเมื่อมีเสียงเข้าหรือข้อความขึ้นก็จะไม่สามารถต้านแรงความอยากรู้ของพวกเค้าไม่ได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ NZ Trasnport Agency และ Clemenger BBDO ได้สร้างภาพยนตร์รณรงค์เปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่อง นำเสนอว่ารถนี้แหละที่สามารถดึงให้พวกเค้าออกจากโลกของมือถือและการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งการนำเสนอแสดงให้เห็นข้อแตกต่างของการเล่าเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องนำเสนอความอันตรายของการใช้โทรศัพท์มือถือแต่เล่าเรื่องว่ารถนี้แหละเป็นสถานที่สำหรับเริ่มฝึกการยับยั้งชั่งใจ สามารถผ่อนคลาย และค้นหาความพึงพอใจที่หลบหนีจากชีวิตดิจิตอลที่ไม่หยุดนิ่ง

Source : 1

2. เสา Totem รูปทรงเรขาคณิตที่ได้รับแรงบันดาลใจและให้ผู้คนตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก

Credit ภาพ: Alicja Biała, Iwo Borkowicz and Dominik Pazdzior.

[ Poland ] เมื่อเสา Totem ที่แสดงถึงสัญลักษณ์อนุสรณ์ที่บอกเล่า วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ ถูกนำมาเล่าเรื่องใหม่ให้ผู้คนเห็นความสำคัญและตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก 2 ดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อว่า Alicja Biała และ Iwo Borkowicz ได้ร่วมกันสร้างเสาโทเท็ม 6 ต้นขึ้นที่ The Bay of Art ใน Poznań ประเทศโปแลนด์ เพื่อเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพลังแห่งธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่ากลุ่มบรรพบุรุษลึกลับ โดยเสา Totem นี้จะมีรูปทรงเรขาคณิตที่ตัดทอนรูปทรงจากเสา Totem ทั่วไป ผสมผสานกับรับแรงบันดาลใจที่ได้จากสถิติที่แต่ละส่วนของแผนภูมิแท่งที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกถูกเล่าใหม่ด้วยสัดส่วนรูปทรงที่แตกต่างกันของเสาแต่ละต้น โดยจะมีการวาง QR Code ไว้แต่ละต้นของเสา เมื่อสแกนโค้ดจะปรากฏผลรายงานทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบสถิติที่แต่ละส่วนจะอิงกับรูปแบบเสาแต่ละต้นแสดงผ่านทางสมาร์ทโฟน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันทั้ง 6 แบบ เช่น รายงานผลมลภาวะทางอากาศเปรียบเทียบผลแต่ละประเทศในยุโรป มลภาวะจากพลาสติก หรือแม้แต่รายงานสถิติการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในโปแลนด์ทุกๆปีที่เพิ่มขึ้นถึง 51% เป็นต้น

3. Red Bank the bank of blood bank

[ Brazil ] เมื่อบริษัทประกันไม่ได้แต่ทำหน้าที่ประกันชีวิตของลูกค้า แต่อยากเปลี่ยนมุมองให้ลุกค้าใหม่ว่าการบริจาคเลือดของคุณจะมีประโยชน์ต่อตัวคุณและคนอื่นๆอีกมาก ซึ่ง Unimed บริษัทประกันสุขภาพในบราซิลออก campaign การบริจาคเลือดในรูปแบบของธนาคาร (Red Bank the bank of blood bank) โดยบอกว่าผู้ฝากเลือดในหน่วยงานที่ RedBank ระบุไว้นั้นหมายถึงการลงทุนเพื่อชีวิต สำหรับคุณและสำหรับอีก 4 คน นั่นเป็นเพราะการบริจาคเลือดของคุณนั้น แต่ละครั้งหมายถึงคุณสามารถช่วยได้มากถึง 4 คน ในฐานะที่เป็น RedBank การลงทุนของคุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่รวดเร็วปลอดภัยและรับประกันกว่าบริษัทประกันอื่นๆว่า 100% ของเลือดที่คุณถ่ายโอนไปยัง Red Bank จะกลับคืนสู่ร่างกายของคุณในเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมือเกิดอันตรายที่คุณต้องการเลือด นอกจากนี้การลงทุนการบริจาคเลือดของคุณยังแสดงผลประโยชน์อย่างรวดเร็วที่ทุกครั้งที่คุณบริจาคคุณสามารถรับแต้มการบริจาคเพื่อเป็นส่วนลดร้านอาหารและร้านค้าต่างๆด้วย

Credit ภาพ: Advertising Agency: Bronx, Curitiba, Brazil

4. ธุรกิจรถเช่าในญี่ปุ่น ปิ๊งไอเดียปรับรถคันเล็กให้เป็นที่พักค้างคืนได้

[ Japan ] ธุรกิจรถเช่าในญี่ปุ่น ปิ๊งไอเดียทำไมนักท่องเที่ยวราคาประหยัดต้องนอนโรงแรมเสมอไป ไหนๆก็ต้องนอนแล้ว ปรับรถคันเล็กให้เป็นที่พักค้างคืนได้ สามารถเที่ยว เดินทาง นอนได้ เพราะหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นคือสถานที่พัก สำหรับนักท่องเที่ยวที่ราคาโดนๆ มักเต็มเร็วมาก จึงทำให้ Niconnico Rentalcar ผู้ให้บริการเช่ารถ มองเห็นโอกาสมามองรถอย่าง Camping Car ที่สามารถปรับเปลี่ยนรถให้สามารถนอนได้ แต่ด้วยรถที่มีขนาดใหญ่ตามแบบที่เราเห็นกันในประเทศฝั่งยุโรปคงจะเป็นไปได้ยากเหมือนเทียบกับขนาดของถนนในญี่ปุ่น จึงดัดแปลงรถเดิมๆ Eco และรถที่มีขนาดเล็กทรงสี่เหลี่ยมที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ โดยพื้นที่ห้องโดยสารสามารถปรับเป็นเตียงซึ่งมีความยาวประมาณ 185 Cm และเข้าไปนอนได้ 2 คนพอดี แต่ถ้าใครสูงกว่านั้นอย่างพวกฝั่งยุโรป ก็ต้องงอเข่ากันหน่อย และเพื่อให้สามารถนอนหลับได้จริงๆ จะมีม่านปิดกระจกหน้า กระจกหลัง และกระจกข้างได้ บริการนี้เหมาะมากกับคนที่ไปเที่ยวต่างจังหวัแล้วหาที่พักยาก อย่างการไปทำกิจกรรม ไต่เขา ตกปลา เที่ยวชมธรรมชาติในญี่ปุ่น เป็นต้น โดยทางบริษัทเปิดราคามาที่ 93 เหรียญสหรัฐ สามารถนำรถไปใช้ได้ 2 วัน 1 คืน ไม่เพียงคุณจะได้ที่พัก คุณยังสามารถเดินทางได้อย่างอิสรถอีกด้วย

 

จากเคสที่ยกตัวอย่างที่นำเสนอมาน่าจะทำให้เห็นได้ว่าแต่ละแบรนด์ต่างก็เปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องที่ไม่ได้อย่างเล่าเรื่องหรือนำเสนออะไรแบบเดิมๆ แต่เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้มันแตกต่างไม่เหมือนใครนั้นอาจจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองให้คนนั้นเห็นความสำคัญในมุมมองที่แตกต่างออกไป ไม่เพียงแค่มันจะฉีกกฎการขายแบบเดิม ซึ่งแบรนด์ยุคใหม่ที่อยากจะสร้างความแตกต่าง และไม่อยากเล่าและนำเสนอที่เหมือนใคร ก็จะสร้างโอกาสเรียกให้คนมาสนใจธุรกิจของคุณมากขึ้น และที่นี้พร้อมจะหาไอเดียที่จะเล่าเรื่องใหมุมมองที่แตกต่างไม่เหมือนใครหรือยังครับ

🔥 Trend Fast Track เทรนด์สดใหม่เสิร์ฟร้อน 🔥 โดย Baramizi Lab ศูนย์วิจัยคอนเซปต์แห่งอนาคตและการออกแบบ เราได้ทำการ Spot กรณีศึกษา (Case Study) จากข่าวสารแหล่งต่างๆ และศึกษาเทรนด์การออกแบบประสบการณ์เด็ดๆ อะไรที่แบรนด์พร้อมใจกันสร้าง และ Launch ออกมาทั่วโลกในแต่ละสัปดาห์

#FutuerLabResearch #ResearchForBusiness #FutureTrendResearch

#TrendFastTrack2019 #WisdomDrivetheFuture

Cover Credit: DANIEL ROZIN