AgingTrend_BaramiziLab

TREND FAST TRACK: AGING TREND ELDERLY EMPATHIZED TECH FOR HEALTH เทรนด์สุขภาพหลากมิติของผู้สูงวัยถูกยกระดับด้วยเทคโนโลยีที่เปี่ยมไปด้วยความเข้าอกเข้าใจ

Aging Issue คือการจับตา Spot แนวโน้มความเคลื่อนไหวที่สำคัญของกลุ่มนวัตกรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายคนสำคัญที่จะเป็นประชากรที่มีสัดส่วนสูงอย่างมีนัยสำคัญของโลก ซึ่งแต่ละประเทศก็ก้าวเท้าเข้าสู่ Aging Society ช้าเร็วแตกต่างกันไป แต่ที่แน่ๆ ไม่มีใครหนีรถไฟขบวนนี้ไปได้แน่นอน ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต Baramizi Lab จึงทำหน้าที่จับตาดูความเคลื่อนไหวเพื่อมองหา Signal หรือสัญญาณที่จะบ่งชี้เทรนด์อันสำคัญอย่างต่อเนื่อง

 

ในแนวโน้ม The Future Trend of Aging Society 2020 ที่ Baramizi Lab ได้วิจัยเพื่อเปิดแนวโน้มที่น่าสนใจ พบว่ากลุ่มผู้สูงวัยนั้นมีพื้นที่ถึง 6 มิติในการใช้ชีวิตที่ต้องการสินค้าและบริการที่ช่วยยกระดับเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต ได้แก่ มิติด้านการอยู่อาศัย, ด้านการใช้ชีวิตประจำวัน, การใช้เวลาว่าง, การดูแลจิตใจ, ยกระดับสุขภาพ และด้านการเงิน โดยในรอบสัปดาห์นี้แนวโน้มที่ Baramizi Lab สังเกตเห็นพบว่า ถนนสาย Innovation ล้วนวิ่งตรงไปที่ประเด็นด้านสุขภาพ อาจจะไม่ใช่เรื่องราวอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ หรือ Advance แต่ช่วงเวลานี้เหมือนเป็นช่วงเวลาของการประยุกต์เทคโนโลยีที่โลกใบนี้มีเข้ากับโอกาสที่ตอบโจทย์หรือสามารถ Fit in เข้ากับชีวิตของพวกเขาจริงๆ (ตลาดนี้ไม่ใช่ตลาดสำหรับการจัดเทคโนโลยีใหม่ แต่ต้องเก่งการประยุกต์ที่สามารถเข้าถึง เข้าอก และเข้าใจพวกเขามากๆ จริงๆ)  และความน่าสนใจของสัปดาห์นี้ เราตั้งชื่อเทรนด์ว่า “ELDERLY EMPATHIZED TECH FOR HEALTH” ใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตวัยเก๋าด้วยการดูแลครบมิติของสุขภาพแต่เปี่ยมไปด้วยความเข้าอกเข้าใจความสามารถในการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเราสังเกตเห็นว่านวัตกรรมที่ถูกเผยแพร่ในรอบสัปดาห์นี้นำเสนอประเด็นด้านสุขภาพมีหลากมิติและหลายแนวทางการนำเสนอมาก ซึ่งทำให้เห็นถึงความพยายามของนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในการเข้าใจให้มาก พยายามให้มากที่จะเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับวิถีชีวิตของแต่ละชนชาติเพื่อเอาชนะวิกฤต Covid-19 ไปให้ได้

 

[Middle East] MENARAH’s Movement is a blessing 

ซีรี่ส์คลิปวิดิโอที่เน้นการฝึกทางกายภาพโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่บ้านในช่วง Covid-19 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในภูมิภาค MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ) กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟนและ Application เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลแนะนำการให้บริการด้านสุขภาพรวมไปถึงเป็นการเพิ่มสวัสดิการที่ดีขึ้นของผู้สูงวัย ซึ่ง Movement is a blessing นี้นับเป็นซีรี่ส์ที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จในซีรี่ส์ที่ 1 ศาสตราจารย์ Shereen Hussein ก็ได้รับเงินสนับสนุนจาก QR GCRF เพื่อสานต่อในการสร้างซีรี่ส์ต่อมา

นวัตกรรมง่ายๆ ที่เกิดจาก Content มากกว่าเทคโนโลยี แต่เข้าถึงจิตใจได้ประสบความสำเร็จได้ไม่แพ้กัน

AgingTrend_BaramiziLab
AgingTrend_BaramiziLab

Credit: https://www.menarah.org/research-activities/series-2-of-movement-is-a-blessing-5-videos/

 

[Australia] GP telehealth ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยทางไกลถูกนำมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในออสเตรเลีย

พบความเคลื่อนไหวมีอัตราการใช้งานสูงมากในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในการศึกษาของ Macquarie University ตลอดช่วง 2020 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามอัตราการใช้งานระบบ Telehealth ที่มีการเติบโตจะยังเป็นรูปแบบทางโทรศัพท์มากกว่ารูปแบบวิดิโอคอล ซึ่งคาดว่าเป็นอุปสรรคจากความไม่พร้อมของอุปกรณ์และ Infrastructure ทางอินเทอร์เน็ตของ User ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 

เป็นอีกครั้งที่ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีของกลุ่มผู้สูงวัยยังเป็นอุปสรรค แนวโน้มการดูแลยังคงต้องคิดถึงจุดอ่อนเหล่านี้และนำเสนอการดูแลที่มีความ Hybrid เพื่อประโยชน์ที่ทั่วถึง

AgingTrend_BaramiziLab
AgingTrend_BaramiziLab

Credit: https://www.australianageingagenda.com.au/research/telehealth-consultations-rise-during-covid/

 

[Thailand] Apple Watch

เริ่มเป็น Item ยอดนิยมในหมู่ผู้สูงอายุประเทศไทย โดย Apple Watch เต็มไปด้วย Feature ด้านสุขภาพอย่างครบครัน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้ด้วยตัวเอง และ Feature สำคัญที่สอดรับกับความต้องการกับผู้สูงอายุ ได้แก่ Sleep Tracking ที่ช่วยตรวจวัดคุณภาพการนอนหลับตั้งเป้าการนอน และตรวจวัดจังหวะการเต้นของหัวใจ นอกจากนี้ประโยชน์จากการใช้งาน Apple Watch ยังพบจากมุมมองคุณหมออายุรแพทย์โรคหัวใจว่า Apple Watch ช่วยคัดกรองผู้ป่วยขั้นต้น ให้ผู้ใส่มีข้อมูลสุขภาพตัวเองเวลามาพบแพทย์ได้ คุณสมบัติสำคัญเหล่านี้ต้องจับตามองกันต่อว่าแนวโน้มการดูแลสุขภาพแบบ “Self-mastering” เช่นนี้จะเติบโตได้อีกมากเพียงใดในกลุ่มวัยเก๋าประเทศไทย

นวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว และเกิดเพื่อทุกคน หากมีมุม Feature สำคัญที่เชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มวัยเก๋าได้ก็เป็นนวัตกรรมที่แทรกตัวเข้ากลุ่มเป้าหมายได้เช่นกัน

 

AgingTrend_BaramiziLab
AgingTrend_BaramiziLab

Credit: https://thestandard.co/apple-watch-health-care-smarrt-watch-for-help-seniors/

 

[Autralia] Forget Me Not Micro Learning App โดย Anglicare

Anglicare คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ได้ทำการคิดค้น Forget Me Not Microlearning App ที่ช่วยในการเรียนรู้ให้กับผู้ดูแลผ่าน Online Learning Module ผ่านแนวคิด Little and Often ที่ภายใน 5-8 สัปดาห์ App จะส่ง 5 Minutes Scenario เพื่อให้ Staff ได้เรียนรู้สถานการณ์จำลองของคนไข้แบบ Virtual และสามารถบันทึกและมี Feedback แบบ Personalization

มีพื้นที่เฉพาะเจาะจงอีกมากที่ต้องการถูกยกระดับให้ดียิ่งขึ้น และเมื่อสามารถรังสรรค์สิ่งที่ช่วยแก้ไขหรือยกระดับแต่ละประเด็นได้นั้นสิ่งนั้นเรียก “นวัตกรรม” และแม้จะดูเป็นพื้นที่เฉพาะที่ขนาดไม่ใหญ่ แต่ถ้าคิดถึงตลาดโลกก็ใหญ่น่าดู

AgingTrend_BaramiziLab
AgingTrend_BaramiziLab

Credit: https://insideageing.com.au/anglicaresa-rethinks-dementia-care-training-with-microlearning-app/

 

[China] บริการใหม่สำหรับดูแลผู้สูงวัยในชุมชนเป็นเทรนด์ที่กำลังเติบโตในมณฑลต่างๆ ของประเทศจีน

เพราะเทคโนโลยีทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น และยกระดับการดูแลให้มีประสิทธิภาพ แต่การเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้สูงวัยยังคงเป็นอุปสรรคของหลายพื้นที่ ล่าสุดสื่อ Global times รายงานว่าเกิดเทรนด์ใหม่ในประเทศจีน รัฐบาลท้องถิ่นได้ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อสร้างบริการพิเศษสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ ผูกโยงทุกอย่างด้วยระบบดิจิทัลผ่านการสร้างโฮมแคร์ที่มีลักษณะอบอุ่น ผ่อนคลาย สุขสบายทั้งกายใจเหมือนกับอยู่ที่บ้าน

มุ่งเป้าที่ HealthTech แต่อาจต้องมาในรูปแบบของบริการที่สร้างความคุ้นเคย สนุก และสะดวกเพื่อเป้าหมายของการยกระดับการดูแลชีวิตที่เปี่ยมประสิทธิภาพ

AgingTrend_BaramiziLab
AgingTrend_BaramiziLab

Credit: https://www.globaltimes.cn/page/202105/1224737.shtml

นอกจากนี้ล่าสุดรัฐบาลกลางของประเทศจีนได้บรรจุนโยบายการรองรับสังคมผู้สูงวัยไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี นับเป็นแผนแรกที่มีการบรรจุหมุดหมายดังกล่าวเข้าไปในยุทธศาสตร์ระยะยาว โดยเน้นผสานความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ รัฐบาลท้องถิ่น และภาคประชาสังคมเพื่อนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุโดยเฉพาะเป็นที่เรียบร้อย ความตื่นตัวเหล่านี้ย่อมเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญ เร็วๆ นี้เราจะเห็นนวัตกรรมในกลุ่มนี้เกิดขึ้นอีกมากแน่นอน

#FutureResearch  #ResearchForBusiness #FutureTrendResearch  #Trend #WisdomDriveTheFuture #Covidmosphere  #Insight #UnmetNeed #BaramiziLab