Lantau Tomorrow Vision รัฐบาลฮ่องกองวางแผนสร้างเกาะจำลองแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยขาดแคลน

Lantau Tomorrow Vision รัฐบาลฮ่องกองวางแผนสร้างเกาะจำลองแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยขาดแคลน

รัฐบาลฮ่องกงเปิดเผยแผนการสร้างเกาะจำลอง (Artificial Island หรือเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ) ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งในเกาะจำลองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งใหญ่กว่าสนามบินแห่งชาติฮ่องกงที่เป็นเกาะจำลองเช่นเดียวกัน และจะใหญ่กว่าเกาะ ปาล์ม จูไมราห์ แห่งดูไบ ถึง 2 เท่า และจะใช้ค่าใช้จ่ายในการสร้างสูงกว่าถึง 6 เท่า โครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนี้มีมูลค่ากว่า 60,000 ปอนด์ ถูกคิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ขาดแคลนของฮ่องกงซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ใช้ชื่อโครงการว่า Lantau Tomorrow Vision ซึ่งเคลมว่าพื้นที่ 1,000 hectares (1 เฮกตาร์เท่ากับ 100 เอเคอร์ หรือ 10000 ตารางเมตร) จะสามารถให้ที่พักอาศัยถึง 260,000 หลัง โดยวางแผนว่ากว่า 70% ของที่พักอาศัยจะเป็นในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ โครงการนี้ได้มีผลตอบรับที่แง่ดีในประชาชนฮ่องกง แต่ในขณะเดียวกันก็มีการประท้วงต่อต้านในประเด็นเรื่องการใช้เงินมหาศาล และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งด้านการบริหารจัดการเงินลงทุน จะใช้เงินทุนสำรองของรัฐบาลฮ่องกง และรัฐอธิบายว่าจะสามารถทำเงินจากการขายที่สุดจากเกาะแห่งนี้ สำหรับเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นักกิจกรรมเคลื่อนไหวต่อต้านแผนการสร้างเกาะนี้โดยให้เหตุผลว่ามันจะส่งผลร้ายต่อปลาโลมาสีชมพูซึ่งเป็นสัตว์หายากที่อาศัยอยู่รอบๆ Lantau และด้านองค์กรอย่าง Greenpeace ได้ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลพัฒนาย่านเสื่อมโทรมขึ้นมาเป็นที่พักอาศัยเพื่อแก้ปัญหาด้านที่พักอาศัยขาดแคลน แทนที่จะสร้างเกาะ อย่างไรก็ตามรัฐได้ให้คำมั่นว่าจะวางเงินกองทุนสำหรับการอนุรักษ์ไว้เป็นจำนวนเงิน 96 ล้านปอนด์
นี่จึงเป็นกรณีศึกษาต่างประเทศที่น่าสนใจเกี่ยวกับนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายสูง และสมควรที่ภาคประชาชนควรมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น เพื่อให้การตัดสินใจนั้นถูกไตร่ตรองมาอย่างรอบด้านมากที่สุด