FUTURE FOOD BUSINESS TREND 2021-22 ชุดข้อมูลเทรนด์ด้านอาหารแห่งอนาคต สำหรับภาคธุรกิจ ประจำปี 2021-22

       คงไม่มีใครปฏิเสธว่า เรื่องกินคือเรื่องใหญ่ในชีวิตของคนเรา ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน ยังไงคนเราก็ยังต้องกิน ข้อมูลจาก BUSINESS WIRE ระบุว่าตัวเลขตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในปี 2020 มีมูลค่ากว่า 6 ล้านล้าน ดอลล่าสหรัฐ ในมุมของภาคธุรกิจ “เรื่องกิน” จึงเป็นโอกาสขนาดใหญ่ที่เราไม่ควรมองข้าม

       แต่ถึงแม้เรายังต้องกินไม่เปลี่ยน แต่สิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปคือรูปแบบและวิธีการกิน เราเริ่มต้นจากคำถามที่ว่า อีก 10 ปีข้างหน้า เราจะกินอะไร และกินกันอย่างไร? นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำชุดข้อมูล FUTURE FOOD BUSINESS TREND 2021-22 เทรนด์ด้านอาหารแห่งอนาคต สำหรับภาคธุรกิจ ประจำปี 2021-22 ที่จะทำให้คุณเข้าใจข้อมูลเทรนด์เชิงลึก รู้ถึงศักยภาพในการเติบโตของแต่ะอุตสาหกรรมย่อย เห็นโอกาสด้วยกรณีศึกษาธุรกิจมากมาย เข้าใจการต่อยอดด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ๆ และเอาชนะคู่แข่งด้วยข้อมูลวิจัยลูกค้าคนไทย เพื่อนำไปใช้พัฒนาธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

1. Introduction : เปิดมุมมองเพื่อมองเห็นโอกาสในภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต และเข้าใจความเป็นไปได้ใหม่ๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รับชมเทรนด์อาหารแห่งอนาคตทั้ง 9 เทรนด์ : คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนยวิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต บารามีซี่ แล็บ เล่าเรื่อง เทรนด์อาหารแห่งอนาคต ในรายการอายุน้อยร้อยล้าน

เทรนด์อาหารแห่งอนาคตทั้ง 10 เทรนด์ (เทรนด์ที่เพิ่มเติมมาจากเวอร์ชั่นแรกคือ New Revenue Model)

2. Case Study : กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต 100 ตัวอย่าง ที่น่าสนใจ คัดเลือกมาจากทั่วโลก เพื่อช่วยจุดประกายไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอาหารด้วยแนวทางใหม่ๆ

ตัวอย่าง

3. Local Movement : ข้อมูลวิจัยแนวโน้มการตอบรับเทรนด์ด้านอาหารแห่งอนาคตของลูกค้าคนไทย พร้อมข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะของลูกค้าเพื่อนําไปใช้พัฒนาธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนการตลาด พลังของข้อมูลจะช่วยให้สามารถตัดสินใจดำเนินการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง

ข้อมูลกการตอบรับเทรนด์ Immunity Balance

ข้อมูล Future Food Segmentation ที่ใช้กระบวนการทางสถิติ (Cluster Analysis) มาช่วยในการจำแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 6 กลุ่ม ตามคุณลักษณะการตอบรับเทรนด์อาหารแห่งอนาคตที่แตกต่างกัน

4. Food Market Analysis : ข้อมูลสถานการณ์ตลาดของอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งตลาดหลักและตลาดย่อย (Sub Market) ข้อมูลขนาดตลาด (Market Size) ข้อมูลการเติบโตของตลาด (Market Growth) ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เช่น
Plant Based Foods, Healthy Foods, Mental Wellness Food ขนาดตลาดและการเติบโต เป็นอย่างไร? ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณอ่านเกมการแข่งขันได้ขาดด้วยมองเห็นและมุ่งไปในตลาดที่กำลังเติบโต

5. Food Wisdom Tree Canvas : Diagram เพื่อใช้สำหรับพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อให้เข้ากับบริบทของธุรกิจ เทรนด์แห่งอนาคต และศักยภาพของประเทศ ผสานไลฟ์สไตล์ของโลกเก่าและโลกใหม่เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี (Well-being Life) ของผู้คนและสังคมได้อย่างลงตัว

 

บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับด้าน “อาหาร” ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น

– ธุรกิจผู้ผลิตอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เครื่องปรุง วัตถุดิบ
– ธุรกิจด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์
– ธุรกิจด้านการแปรรูปอาหาร
– ธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร จัดเลี้ยง โรงแรม ฟู้ดเดลิเวอรี
– ธุรกิจการจัดจำหน่าย ค้าส่ง และค้าปลีก

ซึ่งคุณอาจจะเคยเจอสถานการณ์เช่นนี้

– ข้อมูลเทรนด์เป็นของต่างประเทศรู้สึกไม่เชื่อมั่นว่าจะสอดคล้องกับความต้องการของคนไทย

– โอกาสมีเยอะมากมายจนเลือกไม่ถูกว่าควรเลือกคว้าโอกาสไหน?

– ข้อมูลเทรนด์ที่ค้นหาและรวบรวม มีจำนวนเยอะมากไม่รู้จะจัดระเบียบและนำมาใช้อย่างไรดี

– ข้อมูลเทรนด์กลางๆ ไม่สามารถดึงมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

จุดประกายไอเดียด้วยแนวทางของเทรนด์ที่แตกต่างกันทั้ง 10 Directions พร้อมด้วยคลังกรณีศึกษา 100 ธุรกิจให้คุณนำไปต่อยอดธุรกิจของตัวเอง

ข้อมูลการตอบรับเทรนด์จากการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายคนไทยให้คุณสามารถนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจทาางธุรกิจ

เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยขั้นตอน Trend Gymnasium Workshop ที่เป็นการใช้ข้อมูลเทรนด์เป็นตัวตั้งต้นให้ทีมงานผู้มีส่วนร่วมระดมสมองร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมกันผลักดันนวัตกรรมใหม่ให้องค์กร

ข้อมูลเทรนด์ที่ไม่ใช่แค่รู้ แต่เอาไปใช้งานได้จริงในการพัฒนาโครงการ Business Development, New Product Development, Marketing Strategy รวมไปถึงการกำหนด Business Vision และ Innovation Blueprint

Trend Report : “ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์อาหารแห่งอนาคต” ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์อาหารแห่งอนาคตความยาว 290 หน้า (Soft File) อัดแน่นด้วยเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมา ประกอบไปด้วย 4 Part หลัก ได้แก่ Introduction, Case Study, Local Movement และ Food Market Analysis

Package A : Training : “ยกระดับความรู้และข้อมูลให้ทีมทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และทำตลาดอย่างมีทิศทาง”

ได้ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์อาหารแห่งอนาคตความยาว 290 หน้า (Soft File) และ Traning Session ให้พนักงานในองค์กร ความยาว 3 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการคัดเลือกและมุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาข้อมูลวิจัยให้ตรงตามโจทย์ที่องค์กรสนใจ พร้อมด้วย Q&A Session เพื่อให้ทีมงานที่มีข้อสงสัยสามารถซักถามเพื่อความกระจ่าง

Package B : Product Development Direction “กระบวนการระดมสมองอย่างเป็นระบบด้วยใช้ข้อมูลเทรนด์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดไอเดียนวัตกรรมอาหารใหม่ๆ”

ได้ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์อาหารแห่งอนาคตความยาว 290 หน้า (Soft File) และ Trend Gymnasium Workshop ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ดื่มด่ำกับชุดข้อมูลเทรนด์ ตระหนักในทิศทางขององค์กร เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และสามารถระดมสมองเพื่อต่อยอดเป็นไอเดียนวัตกรรมอาหารใหม่ๆ ทีมงาน Baramizi Lab รับหน้าที่สรุปไอเดียจาก Workshop เพื่อส่งมอบในรูปแบบ Future Scenario Idea ให้องค์กรนำไปใช้งานต่อไป

Package C : NPD Project “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยให้คุณลดความเสี่ยงในการตัดสินใจและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีทิศทางมากขึ้น”

ได้ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์อาหารแห่งอนาคตความยาว 290 หน้า (Soft File) พ่วงด้วย  Trend Gymnasium Workshop เพื่อให้ได้มาซึ่งไอเดียนวัตกรรมอาหารใหม่ๆ และนำไอเดียเหล่านั้นไปทำวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ โดยมีขอบข่ายงานการศึกษาคู่แข่ง  ทำวิจัยกับกลุ่มเป้าหมาย 1,000 ตัวอย่างในรูปแบบออนไลน์ พร้อมสรุปผลวิจัยเพื่อนำไปประกอบแผนการทำ New Product Development

Research Report & Recommendation

1. แนวโน้มการสร้างสรรค์ประสบการณ์สินค้าที่น่าสนใจ และเป็นโอกาสช่องว่างทางการตลาด

2. ความได้เปรียบทางการแข่งขันของสินค้า 

    • โอกาสในการเลือกซื้อสินค้านี้ 
    • Key selling point หรือเป็นระดับที่จดจำไว้ว่าซื้อสินค้าประเภทนี้ ในโอกาสนี้เมื่อไหร่จะต้องไปลอง
    • Product Feature & Product Experience vs Consumption Trend

3. กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพของแบรนด์สินค้า (Target Profile, Lifestyle Behaviour) 

4. Marketing Mix (Product / Price / Place / Promotion) 

หมายเหตุ : 1.ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%  2.ไม่รวมการเดินทางในกรณีไปต่างจังหวัด  3.ไม่รวมการใช้บริการห้อง Focus Group ในกรณีลูดค้าต้องการสังเกตการณ์ผ่านห้องกระจก 4.ราคา Service Package นี้เป็นราคาเฉพาะธุรกิจ B2C สำหรับสินค้ากลุ่ม Low Involvement

* พิเศษทุก Package ราคา Early Bird Special Price ลด 10% จนถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2564

ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดพิเศษและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

https://forms.gle/aar7GLSWK4kL2ACQ7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่คุณแพน 093-6429355

 

 


 

ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคต Baramizi Lab คือบริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยผู้บริโภคและการวิจัยเทรนด์แห่งอนาคตที่มีประสบการณ์มากกว่า 13 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้กระบวนการวิจัย Future Lab ResearchTM ที่นำไปสู่การตอบโจทย์เป้าหมายด้านกลยุทธ์ของภาคธุรกิจ

ทำความรู้จัก Baramizi Lab เพิ่มเติม

 

 

Icon & Graphic Credit :  Flaticon, Freepik