Attitude Trend 2019-20: เทรนด์ผู้บริโภคเพื่อการพัฒนาการออกแบบประสบการณ์

ถ้าอยากทบทวนธุรกิจว่าเราควรเดินหน้าต่ออย่างไร ยังเป็นที่ต้องการของโลกใบนี้มั้ย มีโอกาสใหม่อะไรให้เราหยิบจับมาปั้นบ้าง ต้องมองหา Mega Trend เทรนด์ที่พูดถึงภาพใหญ่ๆ ของโลกใบนี้ว่าทิศทางกำลังเดินไปทางไหน มีอะไรต้องระวัง และมีอะไรเป็นโอกาสบ้าง

ปัญหาปัจจุบันไม่ใช่ข้อมูลเทรนด์หายาก แต่คือข้อมูลเทรนด์หาได้ง่ายและเยอะเกินไป จนทำให้เราสับสนและเลือกใช้ไม่ถูก เจ้าของแบรนด์จำเป็นต้องมี Wisdom ในการเข้าใจและเลือกใช้เทรนด์อย่างถูกต้องเพื่อเสริมศักยภาพและติดอาวุธให้การพัฒนาธุรกิจ

ศูนย์วิจัยคอนเซปท์แห่งอนาคตและการออกแบบ BaramiziLab มีการวิจัยเทรนด์ผู้บริโภค Attitude Trend 2019-20 ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักคิดในการพาตัวคุณเองออกจากคุ้นเคยเดิม ๆ ไปสู่โอกาสใหม่ที่นอนรอคุณอยู่ ยิ่งมารวมกับเทคนิคการสร้าง Scenario ของธุรกิจและเอาไปเทสต์กับลูกค้าชาวไทยแล้ว ยิ่งทำให้ได้ผลรีเสิร์ชที่แม่นยำและมีประเด็นใหม่ๆ น่าสนใจ นักคิดหลายคนเลยค่ะ ที่บอกว่า ข้อมูลชุดนี้ได้นำพาให้พวกเขาวาดภาพธุรกิจไปในทิศทางที่ไม่เคยคิดจะได้เห็นมาก่อนได้อย่างไม่น่าเชื่อ

สายพันธุ์ที่ 1 Serene-Wellness: สุข สงบ ผ่อนคลาย เพื่อความสมดุลในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

เนื่องด้วยความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตมีความกระจ่างมากขึ้นมนุษย์เริ่มเข้าใจในตัวตนและความหลากหลายของชาติพันธุ์เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์อย่างลึกซึ้ง มีศรัทธาในแก่นแท้ธรรมชาติ อีกทั้งยังเปิดรับความเชื่อในความสามารถอันไร้ขีดจำกัดของมนุษย์ ใช้ชีวิตควบคู่ไปกับการทำงาน

ความเข้าใจในการใช้ชีวิตจึงมีแนวโน้มที่จะเลือกวิถีชีวิตให้ยืนยาวรวมถึงใส่ใจในการเลือกสรร เลือกใช้สิ่งของหรืออาหารที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าต่อชีวิต ค้นหาความสุขจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การได้อยู่กับตัวเองเพื่อให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และสร้างสมดุลกายและจิตใจโดยให้ความสำคัญกับการทำให้คุณภาพชีวิตต้องดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

สายพันธุ์ที่ 2 Utopia-Mindset: ลงมือทำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ดีสำหรับคนรุ่นต่อไป

การเพิ่มของจำนวนประชากร กลับพบว่าผู้คนต่างตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากสภาวะการณ์ความเสื่อมโทรมเกือบถึงขีดสุด คนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่ง เลือกดำเนินชีวิตท้าทายกับโลกโลกาภิวัตน์ที่เต็มไปด้วยความเสื่อมถอยทั้งด้านจิตใจและการทำร้ายสภาพแวดล้อม จึงดำเนินชีวิตด้วยแนวคิดและกิจกรรมที่ปฏิบัติต่อสังคมเพื่ออยู่อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กิจกรรมสันทนาการ, กีฬาและการศึกษาหรือการเลือกใช้วัสดุ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตให้ความร่วมมือในการสร้างสังคมดีงามเป็นมิตรกับโลกการพัฒนาความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน

มีวิถีชีวิตที่เกื้อกูลและผสมผสานชีวิตไปกับขนบธรรมเนียมตามธรรมชาตินิยมมีช่วงเวลาที่แบ่งปันสำหรับคนในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนที่มีความสนิทดุจญาติมิตร นัดร่วมตัวกันเพื่อใช้เวลาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสังสรรค์ รับประทานอาหาร พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเทียว ประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว พืชผักสวนครัว เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบในสิ่งที่ทำด้วยใจรัก เป็นสังคมที่แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือ มีอุดมการณ์ร่วมกันในลักษณะของการร่วมมือร่วมใจเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ไลฟ์สไตล์สบายๆ ไม่เคร่งครัด รักอิสระเชื่อในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยความเรียบง่าย

สายพันธุ์ที่ 3 Precilebrity: พิถีพิถัน ช่างเลือก ให้คุณค่ากับเรื่องเล่า เรื่องราว ซึ่งเข้าถึงได้ยากเป็นพิเศษ

ผลกระทบจากเทคโนโลยี เศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะความเป็นสังคมเมืองทำให้เมืองต่างๆ ก้าวสู่มหานคร (Mega city) แม้แต่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยเมืองหลวงอย่างของกรุงเทพฯ​ ก็ตั้งใจจะเป็นมหานครเต็มรูปแบบในปี 2020ความเป็นเมืองไม่เพียงแต่ทำให้เกิดจำนวนประชากรที่หลั่งไหลเข้าสู่เมืองแต่จะเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ ทำให้เกิดโอกาสใหม่ที่เรียนรู้ปรับตัวทั้งอาชีพใหม่ๆรวบไปถึงโอกาสสร้างสถานะทางชนชั้นสังคม

นอกจากนั้นสังคมเมืองยังทำให้เราติดตามรับรู้ข่าวสารการใช้ชีวิตคนดังและรวมถึงมีโอกาสเปิดรับและแสวงหาในการชีวิตหรือท่องเที่ยวศิลปะ วัฒนธรรมใหม่เกิดความชื่นชมและเรียนรู้เข้าใจในศิลปะชั้นสูง โลกโซเชียลหรือสังคมคนดังแบ่งปั่นการใช้ชีวิตที่มีความพิเศษทางสังคมและเป็นที่น่าจดจำ ทำให้เกิดความต้องการอุทิศตนเพื่อความสำเร็จทางอาชีพและรายได้ พิถีพิถันในการเลือกของล้วนต้องมาจากสิ่งที่ถูกคัดเลือกมาแล้วว่าได้รับการออกแบบหรือแรงบันดาลใจ มีความโดดเด่นสะท้อนความเป็นผู้นำการใช้ชีวิตอย่างรสนิยม

สายพันธุ์ที่ 4 Dreamolutioner: จินตนาการแล้วปฏิวัติให้โลกเป็นดั่งใจคิด

มนุษย์เรามีความคิดหรือจินตนาการที่ยากหยั่งถึงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมซึ่งบางคนก็ต้องการเป็นผู้นำของกลุ่มโดยกลายเป็นผู้ตั้งบรรทัดฐานเองความเจริญก้าวหน้าที่รุดหน้านั้นเป็นผลให้เหล่ากลายมาเป็นเครื่องมือที่ทำให้ภาพในความคิดของตนเป็นจริงทัศนคติของชาวDreamerคือกลุ่มคนที่มีหัวคิดก้าวหน้า มีจินตนาการไร้ขีดจำกัดโดยหลงใหลอยู่กับภาพมายา ยิ่งด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันที่เอื้อต่อการสร้างจินตภาพให้เหิดขึ้นจริง ชอบแสวงหาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอมีความอยากรู้อยากลองที่ต้องได้ลิ้มลองในการเปิดประสบการณ์หรือสิ่งใหม่ ขบถต่อกฎเกณฑ์เดิมของสังคม ชอบเป็นแนวหน้าของสังคมที่ตนอยู่

สายพันธุ์ที่ 5 Expressdemic: แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์เพื่อสร้างและแสดงตัวตนของตัวเอง

โลกเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีนำพา Social Trends อย่าง Internet, Online, Omni channel กลายเป็นสิ่งที่ถูกใช้ดำรงชีวิต ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคและระบบเศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ช่วง 2014 เป็นต้นมา ก่อกำเนิดธุรกิจระบบแบ่งปันขึ้นมาหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Uber, Airbnb และ Snapchat จำนวน Application และ Platform เกิดขึ้นมาไม่ใช่เพียงแค่ตอบสนองผู้บริโภคเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการรับรู้และใช้สินค้าและบริการจากผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เกิดช่วงทศวรรษ 1980-1990 หรือกลุ่มหรือกลุ่มมิลเลนเนียล นักการตลาดจัดเป็น Gen Y ซึ่งถือว่าเป็นผู้บริโภคที่มีจำนวนมากบนโลกและเป็นกำลังหลักสำคัญในระบบการทำงาน

รูปแบบการใช้ชีวิตที่มีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกทำให้วิธีการตัดสินใจเลือกซื้อแบรนด์หรือสินค้าเปลี่ยนแปลงไปทำให้มีนิสัยที่นิยมความสะดวกรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน มีแนวคิดที่ไร้ขอบเขต ไม่มีเพศ วัย สีผิว เชื้อชาติ และศาสนา พื้นที่ส่วนตัวลดต่ำลงเปิดกว้างในการเรียนรู้แลกเปลี่ยน มีอารมณ์แห่งความสนุกสนานกับทุกๆสิ่งที่ทำ มีความคิดสร้างสรรค์ระหว่างสังคมกลุ่มย่อยไปจนถึงเปิดกว้างสำหรับวัฒนธรรมอีกฟากโลก มีความสามารถจับคู่ของเก่าใหม่หรือสิ่งที่ไม่เข้ากันให้มาอยู่ด้วยกันได้เกิดเป็นลักษณะความมีตัวตนของตัวเองและยอมรับความแตกต่างในกลุ่มพวกที่มีรูปแบบพูดจาภาษาเดียวกัน

และนี่คือมนุษย์ทั้ง 5 สายพันธุ์ ถ้าเราทำความเข้าใจกลุ่มผู้บริโภค ว่าอยู่ในสายพันธุ์ไหน เราก็จะสามารถสร้างสรรค์งานออกมาในอย่างโดนใจ

ข้อมูลโดย BaramiziLab ศูนย์วิจัยแนวคิดแห่งอนาคตและการออกแบบ
Future Concept and Design Research Lab