FutureFoodTrend_BaramiziLab

10 เทรนด์อาหารแห่งอนาคตกับชุดข้อมูล FUTURE FOOD BUSINESS TREND 2022 เมื่อเรื่อง “กิน” เป็นเรื่องใหม่ ของมนุษย์

ตลาดของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลก มีมูลค่า 5,943,800 สูงกว่าล้าน USD ในปี 2019 และคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นจนมีมูลค่า 6,111,100 ล้านUSD ในปี 2020  ที่อัตราการเติบโต 2.9% (CAGR) (ข้อมูลจาก BUSINESS WIRE) อุตสาหกรรมนี้จึงหอมหวานและมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเป็นผู้เล่นในตลาดเสมอ

คำถามคือ แล้วในอนาคตข้างหน้า การกินของเราจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่? เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? 

ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคต บารามีซี่ แล็บ นำพาทุกท่านไปตั้งคำถามถึงการกินในอนาคต กับข้อมูลวิจัยชุดใหม่ “FUTURE FOOD BUSINESS TREND 2021-22” ข้อมูลเทรนด์ที่จะพาทุกท่านไปค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมอาหาร กับ 9 เทรนด์ใหม่ ที่สามารถวางตำแหน่งลงในแผนภาพของเทรนด์ ว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมด้วยการต่อยอด หรือการสร้างนวัตกรรมด้วยประดิษฐ์เทคโนโลยี และเป็นการตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่ หรือคือการสนองความต้องการที่มีอยู่เดิม 

FutureFoodTrend_BaramiziLab

 

 

10 เทรนด์อาหารแห่งอนาคต มีดังนี้ 

เทรนด์ที่ 1 Immunity Boosting กินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน

FutureFoodTrend_BaramiziLab

จากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทำให้ผู้บริโภคมองหาอาหารเพื่อเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันมากขึ้น

 • ข้อมูลจาก Google Trends เผยว่าผู้บริโภค Search หาอาหาร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น 670% ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 
 • ตลาดอาหารเสริมเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันมีการเติบโตต่อเนื่อง  คาดการณ์ว่าจะไปแตะ  $3.94 ล้าน$ ในปี 2022 จาก 3.17 ล้าน$ ในปี 2018. 

เทนด์ที่ 2 Personalized Nutrition โภชนาการเฉพาะบุคคล 

FutureFoodTrend_BaramiziLab

เพราะมนุษย์แต่ละคนแตกต่างกัน เราอาจจะเคยเห็นการบริโภคตามกรุ๊ปเลือด หรือการบริโภคตามโรคประจำตัว

 • ปัจจุบันอาหารและยาจะถูกทำขึ้นเพื่อทุกคน (One fit all)
 • แต่จากการศึกษาพบว่า พันธุกรรม อาหาร สภาพแวดล้อม และลักษณะทางกายภาพที่แสดงออกมานั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก
 • อาหารเฉพาะบุคคล คือ การออกแบบโภชนาการสำหรับแต่ละบุคคลเพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้มากที่สุด อาหารที่ออกแบบให้เหมาะสมกับร่างกายของแต่ล่ะบุคคล โดยคำนึงจากการใช้ชีวิต สารอาหารและสุขภาพ

เทรนด์ที่ 3 Well-Mental Eating กินเพื่อสุขภาพทางจิตใจ

FutureFoodTrend_BaramiziLab

ปัญหาสุขภาพจิต คือ ปัญหาสำคัญของโลก! 

 • ทุกวันนี้ภาวะการป่วยทางจิตส่งผลกระทบต่อ 13% ของประชากรโลก และอาจกระทบต่อผู้คนมากขึ้นในระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากการสำรวจของ  SINGLECARE TEAM พบว่า COVID-19 อาจกระทบต่อสุขภาพจิตถึง 59% ของคนในสหรัฐอเมริกา
 • ภาวะป่วยทางจิตมีหลากหลายอาการ การวิตกกังวลเป็นอาการที่พบมากที่สุดในโลก ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่า 284 ล้านคนทั่วโลก, โรคซึมเศร้าเป็นอีกโรคที่คนเป็นจำนวนมากต้องเผชิญ ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 264 ล้านคน

 

เทรนด์ที่ 4 Gastronomy Tourism ท่องเที่ยวสายกิน

FutureFoodTrend_BaramiziLab

เมื่ออาหารคือส่วนสำคัญของการท่องเที่ยว

 • Gastronomy Tourism หรือ Food Tourism คือการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อค้นหาวัฒนธรรมผ่านอาหารในท้องที่นั้นๆ ซึ่งอาจมีกิจกรรมอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น การทดลองทำอาหาร, การชิมอาหาร, การร่วมงาน Food Festival
 • Gastronomy Tourism มีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบอาหารท้องถิ่นของภูมิภาคและของโลกให้ยังมีชีวิตต่อได้อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น และช่วยอนุรักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมภายในภูมิภาค
 • ในยุคที่สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การค้นหาร้านอาหารที่โดนใจคือพฤติกรรมกระแสหลัก
  นักท่องเที่ยวกว่า 53% เลือกที่เที่ยวจากอาหารและเครื่องดื่ม จึงเรียกได้ว่าอาหารและเครื่องดื่มที่โดนใจคือแรงขับสำคัญในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว

 

เทรนด์ที่ 5 Elderly Food อาหารการกินของคนวัยเก๋า 

FutureFoodTrend_BaramiziLab

เมื่อโลกเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ 

 • ปัจจุบันหลายประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 7% ของประชากรทั้งหมด คาดการณ์ว่าโลกจะเข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2050 คือกว่า 14% ของประชากรทั้งหมดจะมีอายุ 65 ปีขึ้นไป UN กำหนดให้ Aged Society เป็น Global Issue หรือประเด็นสำคัญระดับโลกของปัจจุบัน
 • ประเทศไทยเองเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แล้ว ด้วยอัตราส่วนประชากรผู้สูงอายุ 16.06% ของประชากรทั้งประเทศ

 

เทรนด์ที่ 6 Shared Kitchen ครัวที่แชร์กันมากขึ้น ซึ่งมี 2 รูปแบบที่อยู่ภายใต้เทรนด์นี้ 

FutureFoodTrend_BaramiziLab

รูปแบบ Cloud Kitchen ครัวเช่าสำหรับธุรกิจอาหาร : Cloud Kitchen เติบโตขึ้นด้วยกระแส Food Delivery 

 • ธุรกิจ Food Delivery คือเทรนด์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในบ้านเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีทั้ง Grab, Lineman, Get หรือ Food Panda และสถานกาณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็ยิ่งช่วยเร่งการเติบโตของ Food Delivery ให้เติบโตสูงขึ้นอีก โดยคาดการณ์ว่า จะเติบโตขึ้นอีก 17% จากตลาดที่มีมูลค่า 33,000 – 35,000 ล้านบาทในไป 2019
 • จากการเติบโตของ Food Delivery นี้เองจึงเกิดแนวคิดของ Cloud Kitchen ขึ้น หรือที่รู้จักในชื่ออื่นๆ อย่าง Ghost Kitchen, Dark Kitchen, Virtual Kitchen คือพื้นที่สำหรับให้ร้านอาหารต่างๆ สามารถมาเช่าครัวในการทำอาหารสำหรับการ Delivery โดยเฉพาะ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดสาขาใหม่ เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการ สิ่งที่ต้องทำคือการส่งพนักงานไปที่ Cloud Kitchen เท่านั้น เพราะพื้นที่ครัวเช่านี้จะมีพื้นที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นอย่างครบถ้วน 

รูปแบบ Co-Cooking Kitchen พื้นที่สร้างสรรค์อาหารจานโปรด : ครัวเพื่อการฝึกฝน ทดลอง สร้างสรรค์ และสังสรรค์

 • พื้นที่เมืองที่หนาแน่นทำให้ต้องออกแบบการใช้งานพื้นที่ให้ชาญฉลาดขึ้นกว่าเดิม
 • ค่าใช้จ่ายของการเช่าพื้นที่และอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในครัวที่มีราคาสูง ทำให้เหล่าเชฟทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น มีข้อจกัดในการเข้าถึงครัวที่ดี เพื่อใช้ในการฝึกฝน ทดลองคิดค้นเมนูใหม่ๆ
 • Co-Cooking Kitchen จึงเปิดตัวขึ้นทั่วโลกเพื่อรองรับความต้องการพื้นที่ในการสร้างสรรค์อาหารจานโปรด และกลายเป็น Community ของคนที่รักการทำอาหาร เพื่อสังสรรค์และหาเครือข่ายทางธุรกิจ

เทรนด์ที่ 7 Biodiverse Dining 

FutureFoodTrend_BaramiziLab

สิ่งมีชีวิต 1 ล้านสปีชีส์กำลังสูญพันธุ์

 • Biodiversity คือความหลากหลายทางชีวภาพของทุกสิ่งมีชีวิตในโลก และรวมถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันละกันเป็นโครงข่ายของชีวิต ทั้งการเอื้ออาหาร น้ำ อากาศ และอีกหลากหลายประโยชน์ที่มีร่วมกัน
 • ปี 2019 เวทีการประชุมนักวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ ได้กล่าวว่า สัตว์และพืช 1 ล้านสปีชีส์กำลังเผชิญกับการสูญพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์เตือนว่า เรากำลังเข้าสู่การสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 ถ้าความหลากหลายทางชีวภาพถูกทำลาย ธรรมชาติจะล่มสลาย
 • ผลกระทบหลักที่ทำให้เกิดความไม่หลากหลายทางชีวภาพได้แก่ ระบบนิเวศที่ถูกทำลาย การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเกินขีดจำกัด, ปรากฏการณ์โลกร้อน, การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษ, และการรุกรานของสายพันธ์ต่างถิ่น

 

เทรนด์ที่ 8  Food Waste Rescue แก้ปัญหาขยะอาหาร 

FutureFoodTrend_BaramiziLab

ขยะอาหารมีปริมาณถึงกว่า 1 ใน 3 ของอาหารทั่วโลก

 • ผลิตภัณฑ์อาหารราว 33-50% ไม่ถูกกิน ซึ่งอาหารที่ต้องกลายเป็นขยะนี้มีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในสหรัฐอเมริกา ขยะอาหารคิดเป็นมูลค่า 1.3% ของ GDP
 • ในขณะที่ 800 ล้านคน หรือราว 1 ใน 9 ของประชากรคนทั่วโลก ยังต้องหิวโหย อดอยากหรือขาดอาหารที่มีคุณภาพ ในแต่ละปีคนเหล่านี้สามารถมีอาหารที่เพียงพอหาได้ด้วยอาหารในปริมาณน้อยกว่า 1 ใน 4 ของปริมาณขยะอาหารในสหรัฐอเมริกาและยุโรป คนที่ต้องเจอปัญหาอดอยากเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้น แต่พวกเขามีอยู่ทั้งในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ

เทรนด์ที่ 9 NewTrition โภชนาการรูปโฉมใหม่

FutureFoodTrend_BaramiziLab

ผู้คนเริ่มตระหนักในสวัสดิภาพสัตว์และภาวะการขาดแคลนอาหาร

 • วีแกน (Vegan) คือหนึ่งในกลุ่มชาวมังสวิรัติ ไม่บริโภคอาหารที่มาจากสัตว์ บริโภคเฉพาะอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากผัก ผลไม้และธัญพืชแบบ 100% วีแกนคือมีจุดประสงค์หลักคือไม่เบียดเบียนสัตว์และดีต่อสุขภาพ

และนี่คือ 9 เทรนด์อาหารแห่งอนาคต และพิเศษเพื่อให้เจ้าของธุรกิจ ผู้พัฒนาสินค้า หรือการตลาด มีข้อมูลในการทำงาน เราจะมีข้อมูลวิจัยแนวโน้มการตอบรับเทรนด์ด้านอาหารแห่งอนาคตของลูกค้าคนไทย และโอกาสต่างๆ ที่ทำให้คุณมีทิศทางในการพัฒนสินค้า

 

เทรนด์ที่ 10 New Revenue Model โมเดลรายได้ใหม่

FutureFoodTrend_BaramiziLab

 

Digital Transformation ช่วยเพิ่มโอกาสให้เกิดโมเดลรายได้ใหม่ๆ ทั้งธุรกิจ E-Commerce และ Platform Economy รวมไปถึงการใช้ข้อมูลการทำงานมากขึ้น จึงทำให้วงการอาหารเกิดแนวทางธุรกิจใหม่เกิดขึ้น เช่น Meal Kit Delivery บริการจัดส่งวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารเองง่ายๆ ที่บ้าน หรือ Food Subscription การสมัครสมาชิกเพื่อรับสินค้าและบริการเป็นรายสัปดาห์

———————————————————————————

ท่านใดสนใจสั่งซื้อข้อมูลสามารถอ่านรายละเอียดเนื้อหาที่ท่านจะได้รับจากข้อมูลชุดนี้ได้ที่ https://www.baramizi.co.th/trend/future-food-business-trend-2021-22/  หรือติดต่อได้ที่คุณแพน 093-6429355

———————————————————————————

หรือท่านใดต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหาร หรือต้องการปรับเปลี่ยนทิศทางแบรนด์สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://forms.gle/d6x9fes3DhSdgVas7