6 สิ่งสำคัญที่ CEO ต้องรู้ กับการทรานส์ฟอร์มในช่วงผันผวนแห่งปี 2023

“ผู้นำเปรียบเสมือนกับหางเสือเรือ” ที่เป็นผู้กำหนดทิศทางให้ “เรือ” หรือองค์กรเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเป็นผู้ตัดสินใจในเหตุการณ์สำคัญทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับบริษัท ทว่าด้วยการคาดการณ์ในความผันผวนที่เกิดขึ้นในปี 2023 นี้ ถือเป็นความท้าทายสำหรับ CEO ไม่น้อยที่จะต้องรับมือให้ได้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้

6 สิ่งสำคัญที่ผู้นำต้องรู้ในปี 2023 

  1. ล้มแล้วลุกให้เร็ว

ด้วยความไม่แน่นอนตั้งแต่เศรษฐกิจโลก สภาพภูมิอากาศ ภูมิรัฐศาสตร์ หรือแม้แต่เทคโนโลยี ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่อาจ Disrupt ธุรกิจได้ง่ายๆ หลายบริษัทได้พยายามก้าวไปข้างหน้าให้ทันตามโลก ทว่าก็มีอีกหลายบริษัทก็อาจจะก้าวช้าไปเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่บริษัทต้องมีคือ การคาดการณ์ เตรียมพร้อม ตอบสนองกับสิ่งที่เผชิญ และปรับตัวให้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าดีร้าย คำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่า CEO ได้ทำอะไรเพื่อให้บริษัทเป็นแบบนั้นแล้วหรือยัง 

  1. เดินหน้าอย่างกล้าหาญ

ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาโลกประสบกับปัญหาต่างๆ ที่ซ้อนทับและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น สงครามยูเครนที่ทำให้เกิดอัตราเงินเฟ้อ โรคระบาดโควิด-19 ที่ทำให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก ประกอบกับแนวโน้มสู่ดิจิทัลและความยั่งยืน สิ่งเหล่านี้รวมกันนี้เองอาจทำให้บางบริษัทหยุดแผนงานบางอย่าง ลดแผนการเติบโตลง หรือถอยหลังกลับเล็กน้อย เพียงแต่สิ่งสำคัญในสถานการณ์ผันผวนเช่นนี้ ผู้นำที่ดีจะต้องไม่เพียงแต่จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้าเท่านั้น แต่จะต้องมองถึงอนาคตในระยะยาวเพื่อจะมองหาโอกาสใหม่ๆ และเดินต่อไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญด้วย เรียกได้ว่าทั้งรุกและรับในเวลาเดียวกันเลยทีเดียว

  1. ต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่

การสร้างความยิ่งใหญ่กับบริษัทล้วนเป็นสิ่งที่เหล่าผู้นำทุกคนต่างต้องการ หลายบริษัทมักจะขยายหรือสร้างธุรกิจใหม่เป็นกุญแจสู่ความก้าวหน้านั้น ทว่านอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างประสิทธิภาพแล้ว สิ่งสำคัญกว่านั้นคือ “การฝันให้สูง” และทำให้ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งทิศทางสำหรับธุรกิจใหม่ที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วนั้น คงไม่พ้นจะต้องเกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) โดยจากการวิจัยของ McKinsey พบว่าในการศึกษาบริษัทกว่า 11 แห่งในอุตสาหกรรมนี้ รวมกันแล้วมูลค่าบริษัทถึง 12 ล้านล้านดอลลาห์สหรัฐฯ ทั้งๆ ก่อตั้งมาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น

  1. โอบรับเทคโนโลยี

การสร้างธุรกิจใหม่อาจหมายถึงเทคโนโลยีใหม่ที่ดีกว่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือสำหรับบริษัทที่ต้องการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น CEO ที่ดีจึงควรจะมองหาโอกาสใหม่ๆจากการพัฒนาของเทคโลยีอยู่เสมอ โดยจากงานวิจัยของ McKinsey ในปีค.ศ. 2022 พบว่ากว่า 70% ผู้ดำเนินการทางเศรษฐกิจชั้นนำทั่วโลก มีการสร้างและใช้ซอฟแวร์ของตนเองเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และอีก 1 ใน 3 นั้นยังสามารถสร้างรายได้จากซอฟแวร์เหล่านี้ได้โดยตรงอีกด้วย

  1. ใส่ใจความยั่งยืน

ความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั่วโลกที่จะพยายามฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้กลายเป็นกรอบกำหนดนโยบายของทุกบริษัทไปแล้วในตอนนี้ โดยจากการวิจัยพบว่ากว่า 86% ของ CEO ในแถบประเทศยุโรปเชื่อว่าแนวทาง ESG เพื่อความยั่งยืนได้เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจที่สำคัญยิ่งกว่าการเติบโตของรายได้เสียอีก เพราะไม่เพียงแต่บริษัทจะได้รับแรงกดดันมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสินค้าบริการเพื่อความยั่งยืนมากขึ้น ทว่ารวมไปถึงความกดดันภายในจากการดำเนินงานในองค์กรด้วยเช่นกันทเนื่องจากพบว่ากว่า 46% พนักงานจะยอมทำงานให้กับบริษัทที่มีการดำเนินงานอย่างยั่งยืนเท่านั้น และเราต่างก็รู้ว่าบุคลากรที่มีความสามารถนั้นหาได้ยากและมีการแย่งตัวกันมากขนาดไหน ตัวเลข 46% จึงเปรียบได้กับเปอร์เซ็นการแข่งขันที่อาจทำให้บริษัทแพ้คู่แข่งไปได้โดยไม่รู้ตัว

  1. สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับพนักงาน

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) มากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจสร้างความสะดวกสบาย และเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานให้กับพนักงาน แต่ก็ต้องยอมรับว่าการเข้าออฟฟิศไม่กี่วันต่อสัปดาห์นั้นก็อาจทำให้แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรหมดไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญคือ CEO จะต้องวางแผนออกแบบประสบการณ์ในการทำงานที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานให้มากขึ้น เปลี่ยนพื้นที่ทำงานในออฟฟิศให้กลายเป็นพื้นที่ที่พนักงานอยากอยู่เพื่อพบเพื่อนร่วมงาน ร่วมกันเสนอไอเดียใหม่ และมองเห็นถึงความหมายในการทำงานมากขึ้น

สรุป: ความเป็นผู้นำของ CEO 

เพราะ CEO คือนักวางกลยุทธ์ของบริษัท ผู้มอบหมายวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กรให้ไปก้าวไปข้างหน้า ความเป็นผู้นำจึงมีเป็นส่วนสำคัญที่สุดในฐานะ CEO ทว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือการมองเห็นอนาคตและปรับตัวให้ทันตามกระแสโลกที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอก็เป็นทักษะที่จำเป็นด้วยเช่นกัน

………………………………………….

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/what-matters-most-six-priorities-for-ceos-in-turbulent-times

https://www.ibm.com/downloads/cas/WVPWGPYE 

https://www.siegelgale.com/rebranding-considerations-an-open-letter-to-a-ceo/ 

https://www.krungsri.com/th/business/other-services/empowerment/business-insights/knowledge-trend/resilience-business-strategy-for-sustainability 

https://blog.softwareag.com/5-reasons-ceos-care-for-sustainability/#:~:text=75%25%20of%20consumers%20are%20changing,either%20make%20or%20break%20trust

#CEO2023 #InternalBranding #Branding #Baramizi #BaramiziOutlookDaily