🔎INNOVATION UPDATE : Modular Permeable System Pavers ตัวช่วยระบายน้ำในป่าคอนกรีต

เมืองหลายเมืองทั่วโลก อาจกำลังจะเจอกับวิกฤตน้ำท่วม แม้จะมีระบบบริหารจัดการน้ำในเมืองที่ดี แต่ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล

ปัญหาคนล้นเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มจำนวนของขยะมูลฝอยที่หากการบริหารจัดการไม่ดี อาจทำให้เกิดการอุดตันของระบบท่อทางในเมืองและทำให้โครงสร้างพื้นฐานในการระบายน้ำเดิมอาจมีปัญหา
ตัวอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2562 มีขยะมูลฝอยถึง 10,548 ตัน/วัน ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการระบายน้ำในเมือง
.

ในหลายเมืองที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลได้มีการออกแบบการจัดการน้ำให้เข้ากับตัวเมืองมากขึ้นตั้งแต่ สวนฟองน้ำ (Sponge Park) จนถึง จตุรัสลานน้ำ (water squares)
เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่รับน้ำและความรื่นรมย์ในเมือง

กรณีศึกษาที่น่าสนใจในประเทศนอร์เวย์บริษัทออกแบบ Snohettaได้มีการตั้ง concept ของแนวคิดการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
ด้วยสิ่งที่ง่ายอย่างเช่นการปูพื้นตัวหนอนด้วยระบบโมดูลาร์ที่น้ำซึมผ่านได้

มีชื่อว่า Flyt ซึ่งประกอบด้วยตัวหนอนหกเหลี่ยมที่มีขนาดต่างกัน ที่สำคัญ ระบบได้รับการออกแบบให้ระยะห่างสามารถเปลี่ยนได้จากน้อยกว่า 1 นิ้ว เป็นประมาณ 2.3 นิ้ว

ทำให้น้ำสามารถซึมผ่านได้หลายระดับขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่น ในพื้นที่ที่มีการสัญจรค่อนข้างมากสามารถเลือกปูตัวหนอนที่มีระยะห่างช่องว่างที่น้อย
ส่วนในพื้นที่ที่มีการสัญจรต่ำก็ใช้เป็นตัวหนอนที่มี ช่องว่างที่มากขึ้นเพื่อช่วยในการระบายน้ำ

ด้วยระบบนี้เอง สามารถรองรับน้ำที่ซึมผ่านได้มากถึง 28% อาจฟังดูไม่มาก แต่ก็มากกว่ามาตรฐานนอร์เวย์ถึง 2เท่า
แม้ว่าจะอยู่ในขั้นทดลอง แต่ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่ในเมืองให้มีความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ และยังคงเอกลักษณ์และความสวยงามควบคู่ไปกันได้

คลิกลิงค์เพื่อดู VDO   >> Snohetta

ขอบคุณที่มา
.
https://www.fastcompany.com/90866188/these-gorgeous-pavers-prevent-flooding-thanks-to-a-clever-detail

https://snohetta.com/projects/631-flyt-asak