🔎The Three Musketeers of The Farm: หุ่นยนต์สามทหารเสือแห่งท้องไร่ในการกำจัดศัตรูพืช

การต่อสู้กับศัตรูพืชเป็นสิ่งที่มีมานานคู่กับเกษตรกรรม จากข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN Food and Agriculture Organisation) มีการซื้อขายยาฆ่าแมลงจำนวน 6 ล้านเมตริกตันทั่วโลกในปี 2018 มูลค่า 38 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมไม่น้อยกว่า 64% ใน 168 ประเทศทั่วโลก การต้องปกป้องผลผลิตเป็นสิ่งสำคัญทั้งต่อเศรษฐกิจและการบริโภคของมนุษย์แต่สารเคมีอาจไม่ใช้ทางออกเพียงอย่างเดียว ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาการกำจัดศัตรูพืชคืบหน้าไปอย่างมาก หนึ่งในนั้นคือใช้หุ่นยนต์ในการทำภารกิจเหล่านี้

.

หุ่นยนต์กำจัดศัตรูพืช Tom หุ่นยนต์ตรวจสอบพื้นที่ซึ่งสามารถสแกนพื้นที่ 20 เฮกตาร์ (125ไร่) ต่อวัน


Dick หุ่นยนต์ “crop-care” จะใช้เพื่อกำจัดวัชพืช

Harry จะปลูกเมล็ดพันธุ์ในดินที่ปราศจากวัชพืช ได้รับการพัฒนาโดย Small Robot Company ผู้ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการปัญหาศัตรูพืช


ด้วยแนวคิด “Per Plant farming” คือการใช้จัดการข้อมูลร่วมกับการดูแลอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งเกษตรกรสามารถเห็นข้อมูล พืชผลและวัชพืชในไร่, การคาดการณ์ผลตอบแทนจากข้อมูลการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย ซึ่งแนวคิดนี้เป็นทางออกของปัญหาเกษตกรเช่น ผลผลิตไม่ตามเป้า, ผลตอบแทนซบเซาและวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เครื่องจักรหนักและการใช้สารเคมีมากเกินไป ซึ่งเมื่อใช้ระบบเต็มรูปแบบ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้ 40% และการลดการใช้สารเคมีได้ถึง 95% บริษัทหวังที่จะเปิดตัวระบบหุ่นยนต์เต็มรูปแบบภายในปี 2566 ซึ่งจะให้บริการในราคาประมาณ 400 ปอนด์ ต่อเฮกตาร์ (6.25ไร่) หุ่นยนต์ตรวจสอบจะถูกส่งไปที่ฟาร์มก่อนหลังจากนั้นหุ่นยนต์สำหรับกำจัดวัชพืชและปลูกพืชจะถูกส่งต่อเมื่อข้อมูลแสดงว่าจำเป็นเท่านั้น

ขอบคุณที่มา:

https://www.smallrobotcompany.com/
https://edition.cnn.com/2021/06/09/tech/robot-zaps-weeds-spc-intl/index.html
https://www.seub.or.th/bloging/news/global-news/64%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5/

______________________________________________________
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ช่องทางด้านล่างนี้ :
FACEBOOK : ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต Baramizi Lab
LINE OA : Baramizi_lab
______________________________________________________
ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต Baramizi Lab – องค์กรที่ทำหน้าที่จับตามองเทรนด์ที่น่าสนใจเพื่อภาคธุรกิจและจัดทำวิจัยเพื่อดูว่าผู้บริโภคคนไทยยอมรับเทรนด์ไหนมากที่สุด เพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้กำหนดแนวทางการสร้างแบรนด์ตัวเอง หรือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสบการณ์สินค้าได้ต่อไป