ประเทศไทยกับการก้าวเข้าสู่ Urbanization

ก่อนสิ้นปี 2561 ประเทศไทยจะมีการวางผังประเทศใหม่ทั้งหมดรวมถึงกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อให้รองรับการขยายตัวของเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ นั่นหมายถึงการกระจายความเจริญและความเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ ไปสู่พื้นที่ย่านชานเมือง ด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมมากขึ้น (แม้จะต้องรอนานหน่อย) ซึ่งแนวโน้มการเติบโตของเมือง (Urbanization) ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศทั่วโลก ล้วนมีแนวทางหลักๆ ในการพัฒนาเมืองเพื่อรับมือต่อการเติบโตอยู่ 2 แนวทางซึ่งมักพัฒนาไปควบคู่กัน ก็คือ

Sustainable City เมื่อคนเยอะและหนาแน่นขึ้น พื้นที่สีเขียวคือตัวช่วยในการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ต่อต้านมลพิษที่พุ่งสูงขึ้น และเปรียบเสมือนเบรคชั้นดีที่ช่วยให้ความเจริญต่างๆ ไม่เติบโตไปอย่างผิดที่ผิดทาง โดยไม่คำนึงถึงผู้คนที่ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมเมืองอย่างเป็นหนึ่งเดียว เห็นได้จากตัวอย่าง เมือง Curitiba ในบราซิลซึ่งเป็นเมืองต้นแบบของการพัฒนาสู่ Urbanization ในละตินอเมริกา จากการพัฒนาด้วยแนวทาง Green City ที่ส่งผลให้เมืองนี้มี GDP ต่อหัวสูงกว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญ

Smart City เมื่อเทคโนโลยีเดินทางมาถึงจุดที่กลายเป็น New Normal ในชีวิตประจำวัน จึงเกิดแนวคิดในการสร้าง “เมืองอัจฉริยะ” ที่บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อม (Eco-system) ที่เอื้อต่อการลดการบริโภคทรัพยากรที่เกินจำเป็นและมอบคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่าให้กับผู้คนอย่างยั่งยืน เช่น สิงคโปร์ที่จัดได้ว่าเป็นประเทศแรกๆ ที่ประกาศนโยบาย Smart Nation และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจนกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมชาวสิงคโปร์

Smart and Sustainable City กำลังจะกลายมาเป็นนโยบายใหม่ของชาติ ที่จะเร่งยกระดับกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาแบบเต็มตัว โดยมีขอนแก่นและเชียงใหม่ที่ริเริ่มกันไปก่อนล่วงหน้าแล้ว จับตาดูให้ดีสำหรับผู้ประกอบการทั้งหลายที่กำลังงงงวยในโลก 4.0 เพราะเพียงแค่อ่านข้อมูล รับรู้ เข้าใจอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องลงมือคิด ลงมือเขียน หาทางหลบหลีก ประยุกต์ใช้สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจด้วย

Baramizi Lab จึงมีโปรแกรมพิเศษเพื่อประยุกต์ใช้เทรนด์สู่การพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Trend Gymnasium Program ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่อยากติดปีกธุรกิจ ต่อยอดไอเดียใหม่ๆ ให้ก้าวไกลกว่าคู่แข่ง สนใจติดต่อได้ที่

BaramiziLab • ศูนย์วิจัยแนวคิดแห่งอนาคตและการออกแบบ
Future Concept and Design Research Lab
ติดต่อ : คุณปรมา (โจ้ง)
Email : [email protected]