ไขความลับการสร้าง Innovation ให้กับองค์กร

คุณเคยเจอ กระเบื้องและสุขภัณฑ์ แบบนี้หรือไม่?
+ผนังติดกระเบื้องที่สามารถมองออกไปข้างนอกเพื่อรับแสงธรรมชาติ
+วัสดุที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้
+ห้องน้ำที่มีระบบปรับผนังที่สามารถขยายขนาดพื้นที่ห้องน้ำได้ เพื่อแชร์กับคนอื่น ๆ ในกรณีสำหรับอาบน้ำรวมกับเพื่อน ๆ ในเวลาเร่งรีบ หรือสามารถปรับเป็นพื้นที่ส่วนตัวในกรณีต้องการปลีกวิเวก
+ระบบการ Recycle สิ่งปฏิกูล

กับ Concept “WE-ME Sharing Bathroom” Innovation

แน่นอน Concept นี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง!! เพราะเป็น Concept ที่เกิดจากการให้โจทย์ในงาน Workshop ที่ผ่านมา โดยการใช้ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์ ภายใต้ชื่อเทรนด์ว่า “We Tribe” กับโจทย์สินค้าประเภท กระเบื้องและสุขภัณฑ์ ของกลุ่มที่อยู่ภายในคลาส และกลุ่มนี้ได้รับการโหวตสูงสุด 😊👏

จากเทรนด์ We-Tribe ที่กลุ่มนี้ได้ไป หมายถึง ชนเผ่าของเรา เป็นลักษณะของมนุษย์ที่มีความชอบอะไรเหมือน ๆ กัน รวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกัน แชร์เรื่องราวต่าง ๆ หรือเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมกันจัดสรรผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจริง ๆ เราเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่แล้ว เช่น Apple Store ที่มีโซน Today at Apple ที่มีการจัดกิจกรรมของคนที่มี Lifestyle เดียวกัน หรือแม้แต่โครงการบ้านต่าง ๆ เอง ที่มีกิจกรรมให้ลูกบ้านที่มีความชื่นชอบเหมือน ๆ กัน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น

Key Experience แบบ We-Tribe คืออะไร? สามารถติดตามอ่านต่อได้ที่ https://www.baramizi.co.th/…/สรุปเนื้อหา-xperience-design-…/

จากโจทย์ที่กลุ่มนี้ได้รับนั้น พูดได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ กับโจทย์สินค้าที่ตัวเองได้รับแต่สุดท้ายกลุ่มนี้ก็ทำสำเร็จค่ะ จะเห็นได้ว่าการสร้าง Innovation ไม่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป

ดังนั้นเราสามารถสร้างสรรค์​ Innovation ให้กับองค์กรได้ จากสิ่งเหล่านี้
1.การ Input องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะจุดประกายไอเดียให้กับผู้เข้าร่วม เช่น เทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น ๆ
2.การตั้งโจทย์ เพื่อการสร้าง Innovation ได้อย่างตรงประเด็น
3.เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยดึงไอเดียของผู้เข้าร่วม Workshop และ เพื่อ Shape กรอบความคิดได้ดียิ่งขึ้น เช่น Trend Gymnasium Canvas หรือ Trend Card
4.สรุปเป็น Scenario เพื่อเทสกับกลุ่มเป้าหมาย และปรับให้สอดรับกับ User’s Experience ของกลุ่มเป้าหมายเรามากที่สุด

>>วิธีการและเครื่องมือเหล่านี้ จะทำให้องค์กรคุณพัฒนา Innnovation ได้อย่างแน่นอน<<

++ สำหรับท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์เพิ่มเติมหรือขอตัวอย่างชุดข้อมูล นี้สามารถติดต่อได้ที่ Line@ : @Baramizi

หรือต้องตัวอย่างชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์ หรือเนื้อหา 9 เทรนด์ฟรี!!! https://goo.gl/forms/sNPtUEZkbnhZ31Gf2