ประสบการณ์ใหม่ในการเข้าถึงศาสนา

Youtube : NHK World

สถานที่ : วัด Sho-onji เมืองฟุกุอิ ประเทศญี่ปุ่น

ปัญหา :  คนรุ่นใหม่เข้าวัดน้อยลง เห็นว่าเป็นสถานที่ที่น่าเบื่อ เข้มงวด และเต็มไปด้วยพิธีการที่เคร่งครัด

ความเป็นมา :

เกียวเซ็น อาซากุระ (Gyosen Asakura) ทายาทรุ่นที่ 17 ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสของวัด Sho-onji วัดในศาสนาพุทธ นิกายชินโต ด้วยอดีตที่เคยประกอบอาชีพดีเจมาก่อนเมื่อตอนยังเป็นวัยรุ่น ได้ค้นพบหนทางที่จะสืบทอดวัดเก่าแก่อายุกว่า 540 ปีต่อไปในแบบของตัวเอง ด้วยการใช้ทักษะทางดนตรีและเทคนิคแสงสีเสียง เข้ามาสร้างมิติใหม่ของการเข้าถึงคำสอน เพื่อส่งต่อปรัชญาคำสอนของพระพุทธองค์สู่คนรุ่นใหม่

ประสบการณ์เดิม :

แต่เดิม การประดับตกแต่งภายในวัดจะมีการใช้ทองคำเปลวปิดลงบนองค์พระพุทธรูปเพื่อให้เกิดประกายสวยงามเมื่อต้องแสงเทียน และแสงที่เกิดขึ้นก็สื่อถึงแสงสีทองจากสรวงสวรรค์ แต่เทคนิคดั้งเดิมนี้ถูกใช้มากกว่าหนึ่งพันปีแล้วโดยไม่เคยได้รับการเปลี่ยนแปลง

ประสบการณ์ใหม่ :

ด้วยทักษะของการเป็นดีเจแนวอิเล็คทรอนิกส์ หลวงพ่อเกียวเซ็นจึงได้นำทักษะทางดนตรีและเทคนิค Projection Mapping โดยเรียกว่า Techono-Hoyo เข้ามาใช้ในการสร้างบรรยากาศใหม่ๆ ประกอบเสียงสวดมนต์ ให้เสียงดนตรีเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความรู้สึกและอารมณ์ร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และให้แสงสีช่วยถ่ายทอดบรรยากาศของ Pure Land ตามความเชื่อทางศาสนา ทำให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและใกล้ชิดมากขึ้น

ผลลัพธ์ที่ได้ :

ได้รับการตอบรับอย่างยอดเยี่ยมจากคนในชุมชนใกล้เคียงจากกระแสบอกต่อกันแบบปากต่อปาก ทำให้เริ่มมีคนเข้ามาที่วัดมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกเพศทุกวัย รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและต่างชาติ โดยมีผู้เข้าชมครั้งละหลายร้อยคน และกลายเป็นตัวอย่างอันดีที่วัดอื่นๆ จะนำไปต่อยอดเพื่อสร้างประสบการณ์การสวดมนต์แบบร่วมสมัย ทั้งยังได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบเสียงดนตรีช่วยระดมทุนบริจาคเงินอุดหนุนเพื่อเป็นทุนในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วรวมกว่าสามแสนเยน