เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดฟรี

ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์ผู้สูงอายุของThailand Aging Society 2020-21 (ฉบับย่อ) Mini-TrendBook

เมื่อโลกแห่งอนาคต 1 ในแนวโน้มที่ต้องเกิดขึ้น คือ สังคมผู้สูงวัย ซึ่งอาจเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับภาคธุรกิจ

Aging Society หรือสังคมผู้สูงอายุ คือ Mega Trend ที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง 

และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2050 ประชากรผู้สูงวัยของทั้งโลกใบนี้จะมีจำนวน 65 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 22% ของประชากรทั้งโลก 

เพราะโอกาสตลาดที่จะมีขนาดใหญ่มากในอนาคตและยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความต้องการที่ซ่อนเร้นให้ผู้ประกอบการได้ค้นหาและตอบโจทย์ 

ที่นักคิดนักสร้างสรรค์ทั่วโลกช่วยกันคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้ผู้สูงอายุ หรือคนรุ่นใหญ่ก้าวข้าม ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิต และยกระดับการชีวิตที่เพิ่มขึ้น

Baramizi Lab ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคตของประเทศไทยจึงรับหน้าที่ในการ สร้างคลังความรู้ที่สำคัญของโอกาสแห่ง Aging Society สำหรับภาคธุรกิจไทย

  • วิเคราะห์หา Aging Segmentation คนรุ่นใหญ่ของไทยแบ่งตามกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีโอกาสอย่างไร
  • วิเคราะห์ A-day-in-life หาโอกาสที่สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหญ่
  • วิเคราะห์หา  Pain Point และ Unmet Needs องค์ความรู้ เรื่องจุดเจ็บปวดและความต้องการที่ซ่อนเร้นของคนรุ่นใหญ่
  • และ The Future Trend of Aging Society แนวโน้มโอกาสทางธุรกิจที่ช่วยยกระดับความสุขของคนรุ่นใหญ่

เพื่อเป็นแนวทางและกุญแจสำคัญที่ Baramizi Lab ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคตจะเป็นผู้ช่วยให้ธุรกิจ ค้นหาประตูหาโอกาสใหม่ สร้างสรรค์ Business Model ใหม่ สินค้าและบริการใหม่ ประสบการณ์ใหม่ๆ สำหรับผู้สูงอายุ หรือคนรุ่นใหญ่ในอนาคต