Market Stat Mini Report : แนวโน้มการตลาด NewTrition โภชนาการรูปแบบใหม่

โภชนาการรูปโฉมใหม่ NewTrition คืออาหารรูปโฉมใหม่ ที่ผลิตจากวัตถุดิบใหม่ หรือนำมาเสนอกระบวนการใหม่

เมื่อผู้คนเริ่มตระหนักถึงสวัสดิภาพในสัตว์  ชาวVeganคือหนึ่งในกลุ่มชาวมังสวิรัติที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ บริโภคอาหารที่ผลิตมาจากพืชและนม จึงเกิดหลักเเนวคิดของโภชนาการรูปโฉมใหม่ขึ้น  และธุรกิจอาหารหลากหลายประเภท ก็ได้คิดค้นนวัตกรรมอาหารต่างๆ ในรูปโฉมใหม่ๆ ขึ้นมา จึงทำให้มีอาหารหลากหลายรูปแบบเกิดขึ้น  เช่น Plant Based, Vegan Product, 3D Printing Food และอื่นๆที่น่าสนใจ

ในเล่ม Market Stat Mini Report นี้ จะนำเสนอให้คุณได้เห็นแนวโน้มการตลาด ของโภชนาการรูปโฉมใหม่ (NewTrition) โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วย

👉🏻 ขนาดตลาด Market Size ของตลาดอาหารรูปโฉมใหม่ประเภทต่างๆ
👉🏻  การเติบโตของตลาดอาหารรูปโฉมใหม่
👉🏻แนวโน้มการตลาด NewTrition ในอนาคต
👉🏻Stat ชี้วัดการเกิดขึ้นจริงของเทรนด์ NewTrition พร้อมสถิติตัวเลขที่นำไปใช้ในการดูตลาดภาพรวม

โดยเนื้อหา Market Stat Report นั้นมีประโยชน์กับใครบ้าง?

  • นักการตลาดที่ต้องใช้ข้อมูลเทรนด์ในการวิเคราะห์ทิศทางตลาดในอนาคต
  • ตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้ข้อมูลนำเสนอ ให้ผู้บริหาร นักการตลาด นักพัฒนาธุรกิจได้นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สามารถ Download เนื้อหาแนวโน้มการตลาดของ NewTrition พร้อม stat ชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของตลาดอาหารได้ที่นี่ !