Market Stat Mini Report : แนวโน้มการตลาดของโภชนาการเฉพาะบุคคล (Personalized Nutrition)

Personalized Nutrition รูปแบบโภชนาการเฉพาะบุคคล หรือเรียกอีกชื่อว่า Precision Nutrition คือ การออกแบบโภชนาการสำหรับแต่ละบุคคล เพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างของแต่ละคนให้มากทึ่สุด

เพราะทุกคนมีความแตกต่างกัน เทคโนโลยีจึงมีส่วนช่วยทำให้โภชนาการเฉพาะบุคคลแพร่หลายและรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก โดยจากการศึกษาพบว่า พันธุกรรม อาหาร สภาพแวดล้อม และลักษณะกายภาพที่แสดงออกมานั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก แต่ละคนแตกต่างกันด้วยชีวภาพ ระบบการเผาผลาญ ยีนส์ และ จุลินทรีย์ในร่างกาย

โดยกลุ่มที่หันมาสนใจโภชนาการเฉพาะบุคคลส่วนใหญ่คือ ผู้สูงอายุ และบุคคลที่เน้นสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ธุรกิจอาหารหลายประเภทมองเห็นการเติบโตของตลาดโภชนาการอาหารเฉพาะบุคคลนี้

ในเล่ม Market Stat Mini Report เเนวโน้มการตลาดโภชนาการเฉพาะบุคคล มีเนื้อหาให้คุณได้ศึกษา ดังนี้

👉🏻ตัวเลขการเติบโตของตลาด Personalized Nutrition
👉🏻แนวโน้มการตลาด Personalized Nutrition ในอนาคต
👉🏻Stat ชี้วัดการเกิดขึ้นจริงของเทรนด์ Personalized Nutrition พร้อมสถิติตัวเลขที่นำไปใช้ในการดูตลาดภาพรวม

โดยเนื้อหา Market Stat Report นั้นมีประโยชน์กับใครบ้าง?

  • นักการตลาดที่ต้องใช้ข้อมูลเทรนด์ในการวิเคราะห์ทิศทางตลาดในอนาคต
  • ตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้ข้อมูลนำเสนอ ให้ผู้บริหาร นักการตลาด นักพัฒนาธุรกิจได้นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สามารถ Download เนื้อหาแนวโน้มการตลาดของ Personalized Nutrition พร้อม stat ชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของตลาดอาหารได้ที่นี่ !