เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดฟรี

Brand Management in New Normal Ways (After COVID Crisis)

Brand Management in New Normal Ways (After COVID Crisis)

รายงานบทวิเคราะห์ การบริหารแบรนด์และธุรกิจบนทิศทางความปกติใหม่ (หลัง COVID Crisis)

เนื้อหาประกอบด้วย
1. วัตถุประสงค์ของรายงานและบทวิเคราะห์
2. นิยามแบรนด์ที่แข็งแรง (Brand Strenght) จะเปลี่ยนไปอย่างไร ?
3. Revenge buying (พฤติกรรมการซื้อแบบแก้แค้นหรือระบายความเก็บกด) อาจเป็นโอกาสสําหรับบางธุรกิจ !
4. กลยุทธ์ 5 ด้านในการบริหารแบรนด์ และธุรกิจบนทิศทางความปกติใหม่อย่างไร ให้วิกฤติกลายเป็นโอกาสใหม่ ?