เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดฟรี

8 INNOVATION TRENDS IN COVIDMOSPHERE ถอดรหัสแนวโน้มนวัตกรรมที่ผลักดันธุรกิจในบรรยากาศแห่งวิกฤต

8 INNOVATION TRENDS IN COVIDMOSPHERE ถอดรหัสแนวโน้มนวัตกรรมที่ผลักดันธุรกิจในบรรยากาศแห่งวิกฤต

ชุดข้อมูลเทรนด์ล่าสุดโดย Baramizi Lab เมื่อพวกเราจะต้องอยู่กับสถานการณ์ #COVlD-19 ไปอีกซักระยะ อย่างน้อยก็ราวๆ 18 เดือน (ตามการคาดการณ์ของความสามารถในการสร้างวัคซีน) การใช้ชีวิตให้ได้ใกล้เคียงเดิมแต่….ระมัดระวังกว่าเดิม…ปลอดภัยกว่าเดิม จึงกลายเป็นความจำเป็นของชีวิตมนุษย์หลังจากนี้ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปที่คนหลายคนเรียกมันว่า “New Normal” นั้น มองในด้านหนึ่งเหมือน Tsunami ที่เข้ามากวาดอะไรเดิมๆ ให้ธุรกิจเกิดอุปสรรค ขาดรายได้ ทำกิจการต่างๆ ไปได้อย่างยากลำบาก หากแต่มองอีกด้านหนึ่งจะพบว่าโลกของเรากำลังเกิด “Demand” ใหม่ขึ้นจำนวนมาก โลกกำลังต้องการอะไรก็ได้ที่มาเป็นตัวช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม ใกล้เคียงเดิม หรืออาจจะดีกว่าเดิมให้ได้มากที่สุด “8 Innovation Trends in COVIDMOSPHERE” จะพาคุณไปถอดรหัสนวัตกรรมใหม่ที่โลกต้องการร่วมกัน

โดยชุดข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญที่อยากให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ร่วมกัน 4 ข้อ คือ

 1. เพื่อกระตุ้นและปลุกเร้าตลอดจนจุดประกายให้ผู้นำธุรกิจทุกท่านเห็นโอกาสที่น่าสนใจในสถานการรน์ COVID-19 ที่เข้ามาสร้าง Demand หรือความต้องการใหม่ๆ ให้ตลาด

 2. เพื่อให้ทิศทางในการสร้างสรรค์หรือนำเสนอเรื่องราวที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในยุค COVID-19 นี้

 3. เพื่อสร้างการเรียนรู้จากวิธีคิดในการยืดหยุ่นและปรับตัวตลอดจนวิธีทำในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจากการกรณีศึกษาที่มีความหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกที่ไม่เพียงแค่เพื่อรับมือกับวิกฤตเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้าหรือผู้ใช้งานอย่างที่สุดอีกด้วย

 4. สร้างพลังบวก กระตุ้นผลักดันให้วางแผนรับมือกับสถานการณ์อย่างมีความหวังไปด้วยกัน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์และกำลังใจจากข้อมูลชุดนี้ไม่มากก็น้อยและเตรียมสู้ต่ออย่างมีทิศทางและมีหลักคิดวิเคราะห์ที่ทำให้ธุรกิจเดินต่อได้อย่างมั่นคงค่ะ

ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต-Baramizi Lab ขอเป็นอีกแรงที่ผลักดันให้ทุกท่านก้าวผ่านพ้นวิกฤต #COVlD19 นี้ไปด้วยกัน