ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์แนวโน้มการออกแบบประสบการณ์สำหรับวงการอสังหาริมทรัพย์ในเทรนด์ SUSTAINABILITY SERIES TREND

ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์แนวโน้มการออกแบบประสบการณ์สำหรับวงการอสังหาริมทรัพย์ในเทรนด์ SUSTAINABILITY SERIES TREND

เนื้อหาประกอบด้วย

1.Why Xperience Design ทําไมการออกแบบประสบการณ์จึงสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจ ?

2.Trend Research Methodology เราจัดทำชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์อย่างไร ?

3.The Key Impact of The Year จาก Mega Trend สู่ผลกระทบต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2019-20

4.Xperience Design Future Trend 2019-20_Sustainability Series แนวโน้มการออกแบบประสบการณ์ของวงการอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2019-20 ของเทรนด์ Sustainability Series