ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์ผู้สูงอายุเพื่อโอกาสของภาคธุรกิจ 11 Future Trend of Aging Society 2020-21 ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์เพื่อโอกาสของภาคธุรกิจ

11 Future Trend of Aging Society 2020-21 ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์ด้านผู้สูงอายุ เพื่อโอกาสของภาคธุรกิจ

เนื้อหาที่ท่านจะได้รับ

 • วิธีการศึกษาเทรนด์ (Glocal Movement Trend Methodology)
 • 6 มิติแห่งโอกาสที่รายล้อมกับการใช้ชีวิตของกลุ่มวัยเก๋า
 • ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์ “11 Future Trend of Aging Society 2020-21” ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเทรนด์และรายละเอียดประกอบเทรนด์นั้น ๆ
  • ชื่อเทรนด์
  • สอดรับกับมิติแห่งโอกาสใด
  • สอดรับกับช่วงอายุ และ Segment ใด
  • ความต้องการเชิงลึก และกรณีศึกษาประกอบ
 • จำนวนหน้า: 26 หน้า (ไม่รวมปกหน้า-หลัง)

From Future Trend to Business Creation….

ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์ The Future Trend of Aging Society 2020-21 เกิดจากการศึกษาแนวโน้มจะศึกษาทั้งหมด 3 ส่วน คือ ศึกษาแนวโน้ม Mege Trend, ศึกษาแนวโน้มผู้บริโภค และศึกษาการเติบโตของธุรกิจมิติต่างๆ ของ Aging Society ในด้านของการออกแบบประสบการณ์และ Revenue Model เปรียบเทียบและวิเคราะห์เชื่อมโยงกับ Insight ของผู้บริโภคคนไทยจนเห็นแนวทางที่ชัดเจนของแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในโจทย์นั้นๆ ทำให้เกิดเป็น 11 เทรนด์ ที่ให้องค์กรธุรกิจใช้งาน “Trend” เป็น “Tools” ในการ Ignite จุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลักดันให้องค์กรเกิดกระบวนการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไป