เจาะลึกเฉพาะข้อมูลเทรนด์ Well-Mental Eating การกินเพื่อสุขภาพจิต

ข้อมูลเฉพาะเทรนด์ Well-Mental Eating การกินเพื่อสร้างสมดุลภูมิคุ้มกัน 

เนื้อหาในเล่ม Well-Mental Eating  ประกอบไปด้วย
✅ Mega Trends
✅ Case Study of Well-Mental Eating
✅ Local Movements