เจาะลึกเฉพาะข้อมูลเทรนด์ New Revenue Model โมเดลรายได้ใหม่

ข้อมูลเฉพาะเทรนด์ New Revenue Model โมเดลรูปแบบใหม่

เนื้อหาในเล่มเทรนด์ New Revenue Model   ประกอบไปด้วย
✅ Mega Trends
✅ Case Study of New Revenue Model
✅ Local Movements