เจาะลึกเฉพาะข้อมูลเทรนด์ NewTrition โภชนาการรูปโฉมใหม่

 

ข้อมูลเฉพาะเทรนด์ NewTrition โภชนาการรูปแบบใหม่

เนื้อหาในเล่มเทรนด์ NewTrition   ประกอบไปด้วย
✅ Mega Trends
✅ Case Study of Food NewTrition
✅ Local Movements