เจาะลึกเฉพาะข้อมูลเทรนด์ Food Waste Rescue การแก้ปัญหาขยะอาหาร


ข้อมูลเฉพาะเทรนด์ Food Waste Rescue การแก้ปัญหาขยะอาหาร 

เนื้อหาในเล่มเทรนด์ Food Waste Rescue   ประกอบไปด้วย
✅ Mega Trends
✅ Case Study of Food Waste Rescue
✅ Local Movements