เจาะลึกเฉพาะข้อมูลเทรนด์ Gastronomy Tourism การท่องเที่ยวสายกิน


เทรนด์การท่องเที่ยวสายกิน ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
E-Book Gastronomy Tourism Trend เทรนด์การท่องเที่ยวสายกิน
จะพาคุณเจาะลึกไปถึงเเนวโน้มการท่องเที่ยวสายกินว่าจะเป็นอย่างไร
ไม่ว่าจะเป็น

✅ Mega Trends เทรนด์ใหญ่ที่นักธุรกิจสายอาหารควรตั้งรับในปี 2030
✅ Case Study of Gastronomy Tourism กรณีศึกษาในแต่ละธุรกิจที่คัดสรรมาเพื่อต่อยอดไอเดียธุรกิจของผู้ประกอบการ
✅ Local Movements ข้อมูลผู้บริโภคชาวไทยที่จัดทำวิจัยขึ้นโดย บริษัท บารามีซี่ แล็บ