เจาะลึกเฉพาะข้อมูลเทรนด์ Personalized Nutrition โภชนาการเฉพาะบุคคล

ข้อมูลเฉพาะเทรนด์ Personalized Nutrition การกินเพื่อสร้างสมดุลภูมิคุ้มกัน 

เนื้อหาในเล่ม Personalized Nutrition  ประกอบไปด้วย
✅ Mega Trends
✅ Case Study of Personalized Nutrition Trend
✅ Local Movement