ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์แนวโน้มการออกแบบประสบการณ์สำหรับวงการอสังหาริมทรัพย์ในเทรนด์ WELLNESS SERIES TREND

ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์แนวโน้มการออกแบบประสบการณ์สำหรับวงการอสังหาริมทรัพย์ในเทรนด์ WELLNESS SERIES TREND เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย

1.Why Xperience Design ทําไมการออกแบบประสบกรณ์จึงสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจ ?

2.Trend Research Methodology เราจัดทำชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์อย่างไร ?

3.The Key Impact of The Year จาก Mega Trend สู่ผลกระทบต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2019-20

4.Xperience Design Future Trend 2019-20 (Wellness Series) แนวโน้มการออกแบบประสบการณ์ของวงการอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2019-20 ของเทรนด์ Wellness Series

สามารถรับชมวีดีโอแนะนำเนื้อหาเทรนด์โดยรวมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=CFl4IhkVWGQ&t=63s