ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์แนวโน้มการออกแบบประสบการณ์สำหรับวงการอสังหาริมทรัพย์ในเทรนด์ Proptech Series

 

รายละเอียดสินค้า

ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์แนวโน้มการออกแบบประสบการณ์สำหรับวงการอสังหาริมทรัพย์ในเทรนด์ Aging Series Trend

เนื้อหาประกอบด้วย

1.Why Xperience Design

ทําไมกรออกแบบประสบกรณ์จึงสําคัญกับกรพัฒนธุรกิจ ?

2.Trend Research Methodology

เราจัดทำชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์อย่างไร ?

3.The Key Impact of The Year

จาก Mega Trend สู่ผลกระทบต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2019-20

4.Xperience Design Future Trend 2019-20_Proptech Series

แนวโน้มการออกแบบประสบการณ์ของวงการอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2019-20 ของเทรนด์ Proptech Series