Future Lab เจาะ Insight คนซื้อแว่น สู่การออกแบบต้นแบบประสบการณ์ร้านแว่นพิชิตใจคนรุ่นใหม่

Client: KT Optic

Year: 2009

               โครงการ “เจาะ Insight คนซื้อแว่น” Future Lab บารามีซี่ แล็บ ร่วมกับ KT OPTIC ทำการศึกษาเจาะลึกจุดเจ็บปวดหรือ Pain Point ที่ผู้บริโภคมีกับการเลือกซื้อแว่น ด้วยความมุ่งมั่นที่เราเชื่อว่าเราสามารถออกแบบร้านแว่นที่ให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ Pain Point และ Unmet Need คือหัวใจสำคัญของงานวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบ โดยมุ่งเป้าสู่การปรับปรุงให้ประสบการณ์ลูกค้าที่เกิดขึ้นในร้านให้ยอดเยี่ยม ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลลัพธ์ที่จะทำให้ขายของได้ และทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำ

               เป้าหมายของโครงการนี้ทีมวิจัยต้องทำการพัฒนาต้นแบบร้านแว่นที่ต้องลงลึกถึงรายละเอียดการจัด Zoning ใหม่ทั้งหมด การจัด Display ของแว่น ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมภายในร้าน เราจึงใช้กระบวนการที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมการหาคำตอบแต่ละเรื่อง มีการเจาะพฤติกรรมด้วยการแฝงตัวเป็นพนักงานขายแว่นทำให้ได้สังเกต รายละเอียดของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและเก็บสถิติของรูปแบบคนเดินเข้าร้าน วิเคราะห์เทรนด์การออกแบบของร้านขายแว่นทั่วโลกเพื่อหาทิศทางต่อไปของร้านขายแว่นเมืองไทย จากนั้นทำการสร้างเครื่องมือภาพและแนวทางร้านต้นแบบและทำการสนทนาเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย

               ผลลัพธ์ของโครงการคือเราค้นพบ Pain Point สำคัญ และ Value ที่กลุ่มเป้าหมายต้องการจากแบรนด์ร้านขายแว่น และค้นพบ Key Experience สำคัญที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของแบรนด์ในวงการร้านแว่น ซึ่งผลลัพธ์คือทำให้แบรนด์ KT OPTIC กลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากคนรุ่นใหม่และเปลี่ยนถ่ายแบรนด์สู่ยุคใหม่สำเร็จด้วยกลไก Future Lab ที่ช่วยในการพัฒนาประสบการณ์แบรนด์