Future Lab พัฒนาประสบการณ์ใหม่ให้แบรนด์ร้านขายมือถือ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย

Client: Jaymart

Year: 2010

               โจทย์วิจัยงานนี้เกี่ยวข้องกับการ Transform Brand ของร้านขายมือถืออันดับ 1 ของเมืองไทยสู่ยุคใหม่ ที่ต้องเตรียมรับมือกับสภาพตลาดที่เข้าสู่ยุค Smart Phone มากขึ้น ความท้าทายของงานในโครงการนี้จึงเป็นการทำความเข้าใจใน Psychological Segmentation การแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกด้วยปัจจัยทางจิตวิทยาเพื่อหาโอกาสใหม่ให้กับการเติบโตของแบรนด์ในยุคต่อไป ควบคู่ไปกับการค้นหาคุณค่าของแบรนด์เดิมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดิม ซึ่งทั้งสองส่วนจะส่งผลสำคัญต่อการพัฒนาประสบการณ์ของร้านต้นแบบเป็นอย่างมาก เพราะการออกแบบประสบการณ์ด้านสินค้า บริการ และบรรยากาศร้านคือองค์ประกอบทั้งหมดที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายคาดหวังรับรู้คุณค่าของแบรนด์เราได้อย่างถูกต้องและนำสู่การตัดสินใจใช้บริการและกลายเป็นแบรนด์ที่เป็นอันดับหนึ่งในใจที่ตามมา

               การวิจัยในโครงการนี้บารามีซี่ แล็บเฝ้าติดตามพฤติกรรมของลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาและลูกค้าที่เข้าใช้บริการในร้านเพื่อสร้างสมมติฐานของการปรับปรุงประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เราเห็นจุดบกพร่องของประสบการณ์หลายจุดที่นำลูกค้าให้มีความคิดบางอย่างกับแบรนด์แบบที่แบรนด์ไม่ได้ตั้งใจด้วยกระบวนการนี้ และเราวิเคราะห์คู่แข่งด้วยวิธีการเดียวกัน เพื่อเห็น Benchmark ทั้งหมดที่มีในตลาดที่ทำการสร้างมาตรฐานให้การรับรู้ของผู้บริโภค จากนั้นเราเอางานวิจัยเทรนด์ (Future Trend) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ประสบการณ์ในร้านขายของรูปแบบต่างๆ มาออกแบบ Future Concept Scenario ของต้นแบบประสบการณ์ที่เป็นไปได้และทำการทดสอบ ความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายตัวจริงด้วยการทำ Focus Group เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เกิดความสนุกและผ่อนคลายที่จะคิด ออกไอเดียและตอบคำถามได้แบบสบายๆ ไปด้วยกันกับผู้ใช้คนอื่นๆ

               ผลสรุปสุดท้ายของโครงการเราได้ Outcome เป็นต้นแบบร้าน Version ใหม่ที่เปลี่ยนประสบการณ์การซื้อมือถือให้สมกับการเป็นร้านที่เป็นผู้แนะนำ Digital Lifestyle ให้ลูกค้า Enjoy กับวิถีชีวิตได้เต็มที่